شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولید برق پرند مپنا

برق مپنا4 | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 100,000 0.00
قیمت پایانی: 100,000 0.00

آخرین معامله

1396/07/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 100,000 پایانی 100,000 0.00
بیشترین 100,000 کمترین 100,000
حجم 88.963 میلیون دفعات 1
حد قیمت 95,000 - 105,000 ارزش 8.896 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1396/07/11
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 88.963 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 88.963 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1396/07/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.896 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1396/07/11 100,000 0.00 88.963 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مبین 364.00 11,200 8.839 میلیون 160.321 هزار میلیارد 12:29
بفجر 2.00 12,516 11.692 میلیون 82.7 هزار میلیارد 12:33
بکهنوج 51.00 18,899 2.619 میلیون 12.161 هزار میلیارد 12:29
وهور 88.00 8,990 6.301 میلیون 36.58 هزار میلیارد 12:38
بمپنا 1,292 51,600 903,666 37.433 هزار میلیارد 12:29
دماوند 656.00 48,800 231,712 133.606 هزار میلیارد 12:29
دماوند - 48,800 230.579 22.75 هزار میلیارد 12:29
بزاگرس 19.00 6,862 6.451 میلیون 20.721 هزار میلیارد 12:29
بجهرم 1.00 2,904 52.065 میلیون 70.722 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها