شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تایدواترخاورمیانه

حتاید | سهام - بورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

زیر گروه حمل و نقل دریایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,140 3.47
قیمت پایانی: 14,041 4.15

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,200 پایانی 14,041 608.00
بیشترین 14,200 کمترین 13,917
حجم 5.715 میلیون دفعات 2,486
حد قیمت 13,917 - 15,381 ارزش 80.248 میلیارد
حجم مبنا 3.511 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
991 تعداد خریدار 2
5.607 میلیون حجم خرید 107,757
917 تعداد فروشنده 2
5.694 میلیون حجم فروش 21,315
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 1,767 14,140 14,140 2,167 1
2 2,100 14,120 14,144 500 1
1 100 14,117 14,150 971 2
2 20,540 14,116 14,167 2,851 1
1 3,699 14,115 14,169 10,000 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 7,129
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,635
سود نقدی 600
درصد توزیع 36.7 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 25.91 % رتبه 125
6 ماهه 45.67 % رتبه 146
9 ماهه 157.69 % رتبه 160
1 ساله 589.5 % رتبه 166
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.566 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 29.48

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 13,995 4.46 3.691 میلیون 1,583
1399/01/10 14,649 0.32 6.857 میلیون 3,220
1399/01/9 14,602 2.81 6.99 میلیون 3,219
1399/01/6 14,203 2.82 4.17 میلیون 1,757
1399/01/5 13,813 1.65 3.448 میلیون 1,775
1398/12/29 13,589 0.00 5 میلیون 1,367
1398/12/28 13,589 4.59 5 میلیون 1,367
1398/12/27 12,993 1.27 4.814 میلیون 1,863
1398/12/26 13,160 2.22 8.351 میلیون 2,977
1398/12/25 13,459 0.72 515,780 251
1398/12/24 13,557 3.76 2.768 میلیون 598
1398/12/22 14,086 0.00 12.305 میلیون 3,062
1398/12/21 14,086 4.44 12.305 میلیون 3,062
1398/12/20 14,741 1.42 839,167 251
1398/12/19 14,953 1.98 1.237 میلیون 393
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حپترو 431.00 31,990 736,720 6.266 هزار میلیارد 1399/01/11
حتوکا 932.00 19,890 6.183 میلیون 6.55 هزار میلیارد 1399/01/11
حفارس 251.00 5,510 29.813 میلیون 13.952 هزار میلیارد 1399/01/11
حکشتی 909.00 17,290 45.869 میلیون 284.73 هزار میلیارد 1399/01/11
حپارسا 1,393 29,254 485,034 7.056 هزار میلیارد 1399/01/11
حسینا 504.00 30,870 1.887 میلیون 15.322 هزار میلیارد 1399/01/11
حریل 46.00 3,818 45.196 میلیون 12.475 هزار میلیارد 1399/01/11
توریل 787.00 16,541 3.904 میلیون 52.931 هزار میلیارد 1399/01/11
حسیر 283.00 8,407 6.53 میلیون 5.027 هزار میلیارد 1399/01/11
حخزر - 23,840 750.45 6.022 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی