شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاری شفادارو

شفا | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,980 5.00
قیمت پایانی: 30,049 4.78

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,299 پایانی 30,049 1,508.00
بیشترین 31,299 کمترین 29,980
حجم 4.044 میلیون دفعات 3,155
حد قیمت 29,980 - 33,134 ارزش 121.515 میلیارد
حجم مبنا 1.691 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
1,347 تعداد خریدار 7
2.972 میلیون حجم خرید 1.072 میلیون
1,034 تعداد فروشنده 4
3.736 میلیون حجم فروش 307,477
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 66 30,000 30,000 81,018 3
1 2,285 29,980 30,001 400 1
1 668 29,800 30,002 220 1
1 672 29,600 30,003 412 1
1 1,687 29,500 30,004 2,000 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -349
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 944
سود نقدی 600
درصد توزیع 63.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 93.74 % رتبه 209
6 ماهه 129.98 % رتبه 218
9 ماهه 287.13 % رتبه 261
1 ساله 542.4 % رتبه 257
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
37.206 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 7.79

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 30,075 4.70 2.13 میلیون 1,734
1399/01/10 31,557 3.61 3.894 میلیون 2,182
1399/01/9 30,457 3.05 4.014 میلیون 3,758
1399/01/6 29,557 4.62 3.634 میلیون 2,741
1399/01/5 28,251 4.38 2.344 میلیون 1,743
1398/12/29 27,066 0.00 2.523 میلیون 1,781
1398/12/28 27,067 7.17 2.528 میلیون 1,782
1398/12/27 25,256 1.35 2.222 میلیون 1,640
1398/12/26 25,602 5.17 2.681 میلیون 1,536
1398/12/25 24,343 1.11 2.713 میلیون 1,561
1398/12/24 24,076 2.40 5.713 میلیون 2,298
1398/12/22 24,668 0.00 6.711 میلیون 1,613
1398/12/21 24,668 3.74 6.711 میلیون 1,613
1398/12/20 23,778 4.75 6.184 میلیون 2,184
1398/12/19 24,963 1.82 683,120 237
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,471 80,000 288,678 36.216 هزار میلیارد 1399/01/11
دسبحان 1,085 22,790 4.392 میلیون 22.784 هزار میلیارد 1399/01/11
وپخش 4,176 91,949 273,480 74.616 هزار میلیارد 1399/01/11
دزهراوی 896.00 21,080 27.72 میلیون 52.554 هزار میلیارد 1399/01/11
دسینا 495.00 26,450 1.905 میلیون 20.837 هزار میلیارد 1399/01/11
داسوه 1,147 24,106 2.801 میلیون 17.829 هزار میلیارد 1399/01/11
دفرا 73.00 20,450 731,546 14.216 هزار میلیارد 1399/01/11
دکیمی 229.00 21,076 1.138 میلیون 12.057 هزار میلیارد 1399/01/11
درازک 1,919 42,900 798,699 25.919 هزار میلیارد 1399/01/11
دکوثر 909.00 19,102 3.102 میلیون 10.271 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی