شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

اعتلا | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,980 4.99
قیمت پایانی: 13,664 2.62

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,980 پایانی 13,664 349.00
بیشترین 13,980 کمترین 13,890
حجم 2.129 میلیون دفعات 350
حد قیمت 12,650 - 13,980 ارزش 29.753 میلیارد
حجم مبنا 4.043 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
187 تعداد خریدار 1
2.099 میلیون حجم خرید 30,000
145 تعداد فروشنده 1
1.959 میلیون حجم فروش 170,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
148 919,184 13,980 - - 0
1 520 13,979 - - 0
2 2,000 13,910 - - 0
2 40,365 13,900 - - 0
1 1,000 13,890 - - 0

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 505
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 607
سود نقدی 550
درصد توزیع 90.61 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 98.85 % رتبه 525
6 ماهه 199.68 % رتبه 493
9 ماهه 149.46 % رتبه 428
1 ساله 552.99 % رتبه 453
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.931 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 22.87

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 13,664 2.62 2.129 میلیون 350
1399/03/13 13,315 2.91 2.532 میلیون 779
1399/03/12 12,938 0.00 6.547 میلیون 1,726
1399/03/11 12,938 0.56 6.547 میلیون 1,726
1399/03/10 12,866 4.04 3.264 میلیون 537
1399/03/8 12,367 0.00 6.652 میلیون 1,358
1399/03/7 12,367 1.59 6.652 میلیون 1,358
1399/03/6 12,174 4.21 4.102 میلیون 704
1399/03/4 12,709 0.00 8.858 میلیون 1,895
1399/03/3 12,709 3.73 8.858 میلیون 1,895
1399/03/1 12,252 0.00 2.445 میلیون 342
1399/02/31 12,252 3.07 2.445 میلیون 342
1399/02/30 11,887 2.11 1.68 میلیون 292
1399/02/29 11,641 2.05 1.634 میلیون 271
1399/02/28 11,407 0.11 11.757 میلیون 1,907
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 575.00 12,087 28.429 میلیون 80.794 هزار میلیارد 1399/03/14
وتوصا 639.00 13,421 8.625 میلیون 35.327 هزار میلیارد 1399/03/14
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وخارزم 507.00 10,666 71.661 میلیون 132.275 هزار میلیارد 1399/03/14
وسکاب 320.00 6,737 57.375 میلیون 40.056 هزار میلیارد 1399/03/14
وبیمه 56.00 7,699 8.895 میلیون 15.6 هزار میلیارد 1399/03/14
پردیس 392.00 8,237 7.934 میلیون 10.296 هزار میلیارد 1399/03/14
وتوسم 641.00 13,480 13.074 میلیون 60.561 هزار میلیارد 1399/03/14
وبهمن 622.00 13,070 5.249 میلیون 35.882 هزار میلیارد 1399/03/14
ونیکی 1,092 22,935 596,658 154.532 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی