شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تکنوتار

تکنو | سهام - بورس
گروه:

ماشین آلات و تجهیزات

زیر گروه:

تولید پمپ، کمپرسور، مته و دریچه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,211 5.00
قیمت پایانی: 17,209 4.98

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,211 پایانی 17,209 817.00
بیشترین 17,211 کمترین 16,950
حجم 3.088 میلیون دفعات 848
حد قیمت 15,573 - 17,211 ارزش 53.139 میلیارد
حجم مبنا 2.933 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
335 تعداد خریدار -
3.088 میلیون حجم خرید -
346 تعداد فروشنده 1
3.048 میلیون حجم فروش 40,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
52 436,434 17,211 17,500 600 1
18 764,302 17,210 18,050 12,026 1
17 794,458 17,200 28,246 2,400 2
14 633,958 17,039 - - 0
17 734,058 17,010 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -123
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 3
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 30.64 % رتبه 430
6 ماهه 115.17 % رتبه 403
9 ماهه 237.7 % رتبه 356
1 ساله 341.03 % رتبه 361
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.226 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 45.37

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 17,209 0.00 3.088 میلیون 848
1399/03/13 17,209 4.98 3.088 میلیون 848
1399/03/12 16,392 1.89 3.016 میلیون 1,183
1399/03/11 16,088 3.76 2.975 میلیون 901
1399/03/10 16,717 1.92 4.903 میلیون 1,751
1399/03/8 17,045 0.00 3.986 میلیون 1,400
1399/03/7 17,045 0.87 3.986 میلیون 1,400
1399/03/6 16,898 3.84 6.749 میلیون 1,878
1399/03/4 16,273 0.00 4.677 میلیون 1,357
1399/03/3 16,273 3.76 4.677 میلیون 1,357
1399/03/1 15,684 0.00 2.073 میلیون 813
1399/02/31 15,684 2.97 2.073 میلیون 813
1399/02/30 16,164 1.76 5.822 میلیون 1,991
1399/02/29 16,453 5.00 3.812 میلیون 935
1399/02/28 15,670 1.93 1.293 میلیون 345
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
تمحرکه 917.00 19,268 1.515 میلیون 2.297 هزار میلیارد 1399/03/14
تایرا 1,030 21,638 4.623 میلیون 69.072 هزار میلیارد 1399/03/14
لبوتان 2,693 56,554 583,836 38.677 هزار میلیارد 1399/03/14
تکمبا 748.00 15,712 7.162 میلیون 27.072 هزار میلیارد 1399/03/14
تپمپی 1,928 40,506 6.484 میلیون 19.003 هزار میلیارد 1399/03/14
وتوشه 1,375 28,889 3.972 میلیون 42.812 هزار میلیارد 1399/03/14
لسرما 254.00 25,811 1.445 میلیون 5.686 هزار میلیارد 1399/03/14
تکشا 821.00 47,200 2.023 میلیون 5.095 هزار میلیارد 1399/03/14
لابسا 33.00 42,111 1.183 میلیون 15.205 هزار میلیارد 1399/03/14
لخزر 5,077 106,634 319,960 15.721 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی