شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان فارس و خوزستان

سفارس2 | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 3,854 0.00
قیمت پایانی: 3,854 0.00

آخرین معامله

1398/03/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,854 پایانی 3,854 0.00
بیشترین 3,854 کمترین 3,854
حجم 52.015 میلیون دفعات 1
حد قیمت 4,438 - 4,904 ارزش 200.467 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/03/28
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 52.015 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 52.015 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/03/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
21.679 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/03/28 3,854 0.00 52.015 میلیون 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 474,447 7.489 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 2.049 میلیون 12.528 هزار میلیارد 1399/01/11
ساراب 421.00 9,700 1.978 میلیون 8.393 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 1.974 میلیون 10.766 هزار میلیارد 1399/01/11
سصفها 3,406 71,544 733,164 14.247 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 1.945 میلیون 8.954 هزار میلیارد 1399/01/11
سصوفی 379.00 7,970 4.082 میلیون 8.555 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 267,346 4.745 هزار میلیارد 1399/01/11
سیلام 27.00 8,520 876,624 10.232 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 1.158 میلیون 12.756 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی