شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی جم

جم | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,770 0.00
قیمت پایانی: 18,025 0.00

مشخصات

شرکت

نام شرکت : پتروشیمی جم سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : info@jpcomplex.com وب سایت : http://www.jpcomplex.ir/

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 88654545

تهران، خیابان ولیعصر، میدان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27
دورنگار :

(021) 88771426

کارخانه
تلفن :

(077) 37323221-5

بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، پتروشیمی جم
دورنگار :

(077) 37323311

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
پتروشیمی جم جم سهام فرابورس بازار معاملات اصلی تابلو فرعی Z1 IRO3PJMZ0001 IRO3PJMZ0005
پتروشیمی جم جم2 سهام فرابورس بازار معاملات آد-لات تابلو فرعی K2 IRO3PJMZ0002 IRO3PJMZ0005
پتروشیمی جم جم3 سهام فرابورس بازار معاملات جبرانی تابلو فرعی Z3 IRO3PJMZ0003 IRO3PJMZ0005
پتروشیمی جم جم4 سهام فرابورس بازار معاملات بلوکی تابلو فرعی C4 IRO3PJMZ0004 IRO3PJMZ0005
پتروشیمی جم جم سهام بورس بازار معاملات اصلی تابلو فهرست اولیه N2 IRO1PJMZ0001 IRO1PJMZ0007
پتروشیمی جم جم3 سهام بورس بازار معاملات جبرانی تابلو فهرست اولیه Y1 IRO1PJMZ0003 IRO1PJMZ0007
پتروشیمی جم جم2 سهام بورس بازار معاملات آد-لات تابلو فهرست اولیه O1 IRO1PJMZ0002 IRO1PJMZ0007
پتروشیمی جم جم4 سهام بورس بازار معاملات بلوکی تابلو فهرست اولیه B1 IRO1PJMZ0004 IRO1PJMZ0007

اعضای هیات مدیره

سال 1398 | تاریخ : 1398/12/17
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمدرضا سعیدی - -
رییس هیات مدیره شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری - -
نایب رییس هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا محمدرضا سعیدی - -
عضو هیات مدیره سمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی مرضیه طهماسبی - 2180660049
عضو هیات مدیره گسترش تجارت پارس سبا(سهامی خاص) محمدحسین پاشنه طلا دکتری 452432863
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) علی اکبر مشتاقی کارشناسی 6109744190
سال 1398 | تاریخ : 1398/07/16
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمدرضا سعیدی - -
رییس هیات مدیره شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری - -
نایب رییس هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا محمدرضا سعیدی - -
عضو هیات مدیره سمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی سیدجلال میرهاشمی کارشناسی ارشد 50486365
عضو هیات مدیره گسترش تجارت پارس سبا(سهامی خاص) محمدحسین پاشنه طلا دکتری 452432863
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) علی اکبر مشتاقی کارشناسی 6109744190
سال 1398 | تاریخ : 1398/05/14
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمدرضا سعیدی - -
رییس هیات مدیره شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری - -
نایب رییس هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا محمدرضا سعیدی - -
عضو هیات مدیره سمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی سیدجلال میرهاشمی کارشناسی ارشد 50486365
عضو هیات مدیره گسترش تجارت پارس سبا(سهامی خاص) محمدحسین پاشنه طلا دکتری 452432863
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) مجید خاموردی فوق لیسانس 4218394301
سال 1398 | تاریخ : 1398/03/13
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمدرضا سعیدی - -
رییس هیات مدیره شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری - -
نایب رییس هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا محمدرضا سعیدی - -
عضو هیات مدیره سمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی خسرو عباس نژاد کارشناسی ارشد 1698887116
عضو هیات مدیره گسترش تجارت پارس سبا(سهامی خاص) محمدحسین پاشنه طلا دکتری 452432863
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) مجید خاموردی فوق لیسانس 4218394301
سال 1398 | تاریخ : 1398/01/24
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - محمدرضا سعیدی - -
رییس هیات مدیره گسترش تجارت پارس سبا(سهامی خاص) سیدحسین میرافضلی لیسانس 1128981092
نایب رییس هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا محمدرضا سعیدی - -
عضو هیات مدیره سمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی خسرو عباس نژاد کارشناسی ارشد 1698887116
عضو هیات مدیره شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری - -
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) مجید خاموردی فوق لیسانس 4218394301
سال 1397 | تاریخ : 1397/10/30
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
رییس هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) مجید خاموردی فوق لیسانس 4218394301
نایب رییس هیات مدیره گسترش تجارت پارس سبا(سهامی خاص) سیدحسین میرافضلی لیسانس 1128981092
عضو هیات مدیره سمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی خسرو عباس نژاد کارشناسی ارشد 1698887116
عضو هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا علی رستمی دکتری مدیریت بازرگانی 57734501
عضو هیات مدیره شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری - -
سال 1397 | تاریخ : 1397/03/21
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
رییس هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) مجید خاموردی فوق لیسانس 4218394301
نایب رییس هیات مدیره گسترش تجارت پارس سبا(سهامی خاص) سیدحسین میرافضلی لیسانس 1128981092
عضو هیات مدیره سمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی غلامرضا جوادی دکتری 384463134
عضو هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا علی رستمی دکتری مدیریت بازرگانی 57734501
عضو هیات مدیره شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری - -
سال 1397 | تاریخ : 1397/02/25
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
مدیرعامل - سیدحسین میرافضلی لیسانس 1128981092
رییس هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) مجید خاموردی فوق لیسانس 4218394301
نایب رییس هیات مدیره گسترش تجارت پارس سبا(سهامی خاص) سیدحسین میرافضلی لیسانس 1128981092
عضو هیات مدیره سمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی سعید باغبانی دکترا 2802532855
عضو هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا علی رستمی دکتری مدیریت بازرگانی 57734501
عضو هیات مدیره شرکت صبا انرژی جهان گستر رضا امیری - -
سال 1396 | تاریخ : 1396/10/27
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
رییس هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) مجید خاموردی فوق لیسانس 4218394301
نایب رییس هیات مدیره گسترش تجارت پارس سبا(سهامی خاص) سیدحسین میرافضلی لیسانس 1128981092
عضو هیات مدیره سمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی سعید باغبانی دکترا 2802532855
عضو هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا علی رستمی دکتری مدیریت بازرگانی 57734501
عضو هیات مدیره شرکت صبا انرژی جهان گستر مهدی محمد رضایی فوق لیسانس 2750583934
سال 1396 | تاریخ : 1396/06/21
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) مجید خاموردی فوق لیسانس 4218394301
عضو هیات مدیره سمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی سعید باغبانی دکترا 2802532855
عضو هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا علی همت فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2539453767
عضو هیات مدیره گسترش تجارت پارس سبا(سهامی خاص) سیدحسین میرافضلی لیسانس 1128981092
عضو هیات مدیره شرکت صبا انرژی جهان گستر مهدی محمد رضایی فوق لیسانس 2750583934
سال 1396 | تاریخ : 1396/01/29
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
رییس هیات مدیره سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری علی همت فوق لیسانس کارشناسی ارشد 2539453767
نایب رییس هیات مدیره سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) بهروز خالق ویردی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 37327984
عضو هیات مدیره سمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی مرتضی رحیمیان سرای لیسانس 321288378
عضو هیات مدیره گسترش تجارت پارس سبا(سهامی خاص) سیدحسین میرافضلی لیسانس 1128981092
عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری مهدی محمد رضایی فوق لیسانس 2750583934
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی