شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی جم

جم | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,770 0.00
قیمت پایانی: 18,025 0.00

گردش وجوه نقد

1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/9
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

11.408 هزار میلیارد 28.492 هزار میلیارد 11.657 هزار میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

- 590.8 میلیارد 3.587 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

- 1.734 - هزار میلیارد 3.514 - هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

2.544 - هزار میلیارد 13.765 - هزار میلیارد 9.582 - هزار میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

118.56 - میلیارد 343.48 - میلیارد 201.1 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

350.4 میلیارد - -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

- 1.086 هزار میلیارد 62.64 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

2.312 - هزار میلیارد 14.165 - هزار میلیارد 6.134 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1.61 - میلیارد 295.68 - میلیارد -

فروش دارایی ثابت مشهود

- 2.33 میلیارد 4.15 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

199.36 - میلیارد 11.312 - هزار میلیارد 231.15 - میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

- 505.91 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

- 40 میلیارد 504.07 میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

44.79 - میلیارد - 108 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

- 401.56 - میلیارد 2.11 هزار میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

3.87 - میلیارد 10.57 - میلیارد -

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

- 190.67 میلیارد 24.17 میلیارد

وجوه دریافتی بابت فروش (واگذاری) املاک و مستغلات

24.17 میلیارد - -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

223.85 - میلیارد 11.997 - هزار میلیارد 1.771 هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

8.87 هزار میلیارد 2.034 هزار میلیارد 7.294 هزار میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

1.153 هزار میلیارد - -

دریافت تسهیلات مالی

- 6.783 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

889.59 - میلیارد 3.1 - هزار میلیارد 1.666 - هزار میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت

10 میلیارد 5 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

273.38 میلیارد 3.689 هزار میلیارد 1.666 - هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

9.144 هزار میلیارد 5.723 هزار میلیارد 5.628 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

8.614 هزار میلیارد 2.579 هزار میلیارد 4.194 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز

403.98 میلیارد 311.46 میلیارد 800.17 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

18.161 هزار میلیارد 8.614 هزار میلیارد 10.622 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی

- 4.027 هزار میلیارد

وجوه پرداختی بابت خرید دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش

- - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی