شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی جم

جم | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,770 0.00
قیمت پایانی: 18,025 0.00

افزایش سرمایه

1397/09/23

44% افزایش

سرمایه قبلی : 9.6 هزار میلیارد آورده : 4.2 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1397/12/7
سرمایه جدید : 13.8 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1398/04/1
تغییر سرمایه : 4.2 هزار میلیارد صرف سهام : -

1393/04/30

100% افزایش

سرمایه قبلی : 4.8 هزار میلیارد آورده : 4.8 هزار میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1393/08/8
سرمایه جدید : 9.6 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1394/03/24
تغییر سرمایه : 4.8 هزار میلیارد صرف سهام : -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی