شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پتروشیمی جم

جم | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,700 0.00
قیمت پایانی: 28,313 0.00

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.325 میلیون پایانی 28,313 0.00
بیشترین 67.412 میلیارد کمترین 27,002
حجم 4.847 میلیون دفعات 1,230
حد قیمت 28,156 - 31,118 ارزش 137.24 میلیارد
حجم مبنا 3.299 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 1,400 28,156 28,156 28,656 23
2 3,080 26,652 28,157 74 1
1 718 11,098 28,162 5 1
1 2,000 10,744 28,170 400 2
1 100 1,000 28,177 1,500 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,538
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,929
سود نقدی 1,670
درصد توزیع 86.57 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 77.57 % رتبه 114
6 ماهه 138.99 % رتبه 91
9 ماهه 157.65 % رتبه 79
1 ساله 131.54 % رتبه 78
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
390.719 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 13.06

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 29,637 0.00 5.359 میلیون 1,586
1399/03/4 29,637 2.22 5.359 میلیون 1,586
1399/03/3 30,310 0.00 6.385 میلیون 2,096
1399/03/1 30,310 2.90 6.385 میلیون 2,096
1399/02/31 29,456 5.00 10.705 میلیون 1,145
1399/02/30 28,054 8.28 4.835 میلیون 1,951
1399/02/29 25,908 5.00 417,008 124
1399/02/28 27,271 4.82 4.913 میلیون 1,345
1399/02/27 28,653 0.00 8.679 میلیون 2,361
1399/02/25 28,653 3.42 8.679 میلیون 2,361
1399/02/24 27,705 4.99 17.373 میلیون 1,921
1399/02/23 29,160 4.78 10.993 میلیون 2,799
1399/02/22 30,623 1.65 13.216 میلیون 3,835
1399/02/21 30,125 0.00 10.405 میلیون 2,805
1399/02/20 30,125 0.00 10.405 میلیون 2,805
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 670.00 24,990 4.322 میلیون 194.27 هزار میلیارد 1399/03/7
شپاکسا 1,044 34,999 1.995 میلیون 36.934 هزار میلیارد 1399/03/7
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,904 78,500 243,710 31.944 هزار میلیارد 1399/03/7
شپدیس 2,871 60,301 972,255 353.124 هزار میلیارد 1399/03/7
تاپیکو 408.00 8,575 43.16 میلیون 695.44 هزار میلیارد 1399/03/7
پارسان 745.00 15,645 43.047 میلیون 633.461 هزار میلیارد 1399/03/7
فارس 651.00 14,380 21.999 میلیون 1989.197 هزار میلیارد 1399/03/7
شکربن 232.00 82,900 1.121 میلیون 20.751 هزار میلیارد 1399/03/7
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی