شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد دارویی

43-مواد دارویی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 84,606.55 0.21

آخرین معامله

1399/01/20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 72,209.4 پایانی 84,606.55
بیشترین 85,131.65 کمترین 84,599.76
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/20 84,606.55 84,599.76 85,131.65
1399/01/19 84,428.83 82,921.04 84,428.83
1399/01/18 82,793.87 82,793.87 85,192.63
1399/01/17 85,512.83 85,512.83 85,995.06
1399/01/16 85,723.81 84,060.14 85,723.88
1399/01/11 83,348.94 82,513.67 84,059.83
1399/01/10 84,059.83 81,903.83 84,154.14
1399/01/9 81,253.37 79,115.47 81,253.37
1399/01/6 78,647.23 76,087.76 78,647.35
1399/01/5 75,543.27 73,769.79 75,543.22
1398/12/28 73,426.91 71,512.87 73,426.95
1398/12/27 71,399.33 71,318.53 72,309.56
1398/12/26 72,155.3 70,772.8 72,231.26
1398/12/25 70,385.61 70,384.98 72,209.35
1398/12/24 72,783.9 72,783.9 74,832.47
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی