شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شکرشاهرود

قشکر | سهام - بورس
گروه:

قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید شکر

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,628 5.00
قیمت پایانی: 36,717 2.46

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,628 پایانی 36,717 880.00
بیشترین 37,628 کمترین 37,628
حجم 688,407 دفعات 386
حد قیمت 34,046 - 37,628 ارزش 25.903 میلیارد
حجم مبنا 1.4 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
27 تعداد خریدار -
688,407 حجم خرید -
320 تعداد فروشنده -
688,407 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
305 1.169 میلیون 37,628 37,628 6,000 2
1 1,000 37,600 38,743 427 2
1 185 37,537 50,000 1,999 2
1 100 37,200 55,000 4,800 1
1 268 37,120 62,496 100 1

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 208
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 324
سود نقدی 33
درصد توزیع 10.19 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.28 % رتبه 294
6 ماهه 104.87 % رتبه 295
9 ماهه 102.55 % رتبه 252
1 ساله 365.13 % رتبه 251
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.343 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 47.41

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 36,717 0.00 688,407 386
1399/03/13 36,717 2.46 688,407 386
1399/03/12 35,837 1.48 4.212 میلیون 2,653
1399/03/11 35,316 4.29 1.202 میلیون 596
1399/03/10 36,899 3.34 3.066 میلیون 1,981
1399/03/8 35,707 0.00 1.719 میلیون 1,272
1399/03/7 35,707 4.88 1.719 میلیون 1,272
1399/03/6 34,047 4.78 1.742 میلیون 1,199
1399/03/4 32,495 0.00 1.834 میلیون 1,061
1399/03/3 32,495 2.51 1.834 میلیون 1,061
1399/03/1 33,331 0.00 2.027 میلیون 1,261
1399/02/31 33,331 4.31 2.027 میلیون 1,261
1399/02/30 31,953 4.30 1.436 میلیون 946
1399/02/29 30,636 2.74 916,811 378
1399/02/28 29,818 2.72 2.622 میلیون 1,585
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
قهکمت 2,266 47,599 982,168 19.394 هزار میلیارد 1399/03/14
قزوین 1,555 32,666 742,084 10.507 هزار میلیارد 1399/03/14
قشرین 2,708 89,001 42,183 744.35 میلیارد 1399/03/12
قنقش 88.00 4,400 16,326 8.214 هزار میلیارد 1399/01/23
قشهد 1,294 27,192 398,093 10.465 هزار میلیارد 1399/03/14
قصفها 8,800 184,823 825,901 35.851 هزار میلیارد 1399/03/14
قمرو 1,060 61,151 424,492 12.03 هزار میلیارد 1399/03/14
قثابت 1,007 95,000 25.856 میلیون 47.864 هزار میلیارد 1399/03/14
قلرست 1,571 33,004 586,739 12.793 هزار میلیارد 1399/03/14
قنیشا 1,835 38,546 761,647 10.165 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی