شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سرچشمه | سهام - فرابورس
گروه:

سرمایه‌گذاری‌ها

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,635 5.00
قیمت پایانی: 10,528 3.94

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,000 پایانی 10,528 399.00
بیشترین 10,635 کمترین 9,850
حجم 10.931 میلیون دفعات 2,355
حد قیمت 9,623 - 10,635 ارزش 115.076 میلیارد
حجم مبنا 4.945 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
1,004 تعداد خریدار 2
8.831 میلیون حجم خرید 2.1 میلیون
983 تعداد فروشنده 2
9.797 میلیون حجم فروش 1.134 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
55 254,079 10,635 10,635 2,000 1
1 840 10,632 11,064 11,592 5
1 1,000 10,631 11,143 2,000 1
1 500 10,630 11,247 500 1
2 1,600 10,600 11,293 2,140 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 811
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 342
سود نقدی 500
درصد توزیع 146.2 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 63.99 % رتبه 116
6 ماهه 95.97 % رتبه 128
9 ماهه 142.91 % رتبه 165
1 ساله 186.96 % رتبه 148
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
53.693 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 42.13

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 10,528 3.94 10.931 میلیون 2,355
1399/03/13 10,129 0.00 11.497 میلیون 2,508
1399/03/12 10,129 1.55 11.497 میلیون 2,508
1399/03/11 10,288 3.06 12.277 میلیون 3,079
1399/03/10 10,613 4.96 4.91 میلیون 922
1399/03/8 10,112 0.00 10.486 میلیون 3,159
1399/03/7 10,112 0.54 10.486 میلیون 3,159
1399/03/6 10,058 4.56 6.67 میلیون 1,696
1399/03/4 10,538 0.00 17.422 میلیون 4,506
1399/03/3 10,538 2.03 17.422 میلیون 4,506
1399/03/1 10,756 0.00 17.835 میلیون 3,896
1399/02/31 10,756 4.60 17.835 میلیون 3,896
1399/02/30 11,274 4.69 26.579 میلیون 4,939
1399/02/29 10,769 4.44 18.623 میلیون 3,207
1399/02/28 10,311 4.30 27.056 میلیون 4,461
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وسپه 575.00 12,087 28.429 میلیون 80.794 هزار میلیارد 1399/03/14
وتوصا 639.00 13,421 8.625 میلیون 35.327 هزار میلیارد 1399/03/14
وملت 5.00 666 1.377 میلیون 4.995 هزار میلیارد 1399/02/7
وخارزم 507.00 10,666 71.661 میلیون 132.275 هزار میلیارد 1399/03/14
وسکاب 320.00 6,737 57.375 میلیون 40.056 هزار میلیارد 1399/03/14
وبیمه 56.00 7,699 8.895 میلیون 15.6 هزار میلیارد 1399/03/14
پردیس 392.00 8,237 7.934 میلیون 10.296 هزار میلیارد 1399/03/14
وتوسم 641.00 13,480 13.074 میلیون 60.561 هزار میلیارد 1399/03/14
وبهمن 622.00 13,070 5.249 میلیون 35.882 هزار میلیارد 1399/03/14
ونیکی 1,092 22,935 596,658 154.532 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی