شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

شیران | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,090 4.91
قیمت پایانی: 40,140 4.79

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 41,500 پایانی 40,140 2,020.00
بیشترین 41,500 کمترین 40,060
حجم 23.644 میلیون دفعات 9,129
حد قیمت 40,060 - 44,260 ارزش 949.11 میلیارد
حجم مبنا 2.479 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
3,818 تعداد خریدار 10
11.356 میلیون حجم خرید 12.288 میلیون
3,850 تعداد فروشنده 7
22.763 میلیون حجم فروش 881,465
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
37 33,800 40,090 40,090 23,015 35
9 353,041 40,070 40,140 600 1
24 399,835 40,060 40,170 150 1
2 315 42,210 42,970 3,000 1
1 120 42,200 43,300 1,415 2

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 1,092
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 1,253
سود نقدی 930
درصد توزیع 74.22 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 49.38 % رتبه 36
6 ماهه 185.84 % رتبه 32
9 ماهه 404.56 % رتبه 36
1 ساله 623.13 % رتبه 36
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
340.072 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 19.3

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/20 40,140 4.79 23.644 میلیون 9,129
1399/05/19 42,160 4.51 18.935 میلیون 8,589
1399/05/16 40,340 0.00 18.916 میلیون 11,048
1399/05/15 40,340 1.03 18.916 میلیون 11,048
1399/05/14 39,930 3.18 22.331 میلیون 12,809
1399/05/13 41,240 4.63 19.913 میلیون 9,450
1399/05/12 43,240 4.00 21.808 میلیون 14,210
1399/05/11 45,040 2.95 15.215 میلیون 9,675
1399/05/09 43,750 0.00 27.677 میلیون 11,506
1399/05/08 43,750 4.77 27.677 میلیون 11,506
1399/05/07 45,940 2.43 31.704 میلیون 17,398
1399/05/06 44,850 4.52 45.563 میلیون 17,373
1399/05/05 42,910 4.99 12.235 میلیون 3,336
1399/05/04 40,870 4.29 14.352 میلیون 6,841
1399/05/02 39,190 0.00 22.214 میلیون 12,487
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1399/04/21
شمواد 46.00 3,701 - 7.828 هزار میلیارد 1399/03/21
شپلی 9.00 487 31.314 میلیون 26.461 هزار میلیارد 1399/05/11
شپمچا 519.00 9,879 4,185 30 میلیارد 1399/02/16
شفارا 181.00 3,810 112,123 1.268 هزار میلیارد 1399/04/29
شپدیس - 109,850 1.887 میلیون 76.403 هزار میلیارد 12:29
خراسان 563.00 11,827 353,973 173.621 هزار میلیارد 1399/04/17
جم - 50,000 6.174 میلیون 328.867 هزار میلیارد 12:29
پترول - 18,400 6.493 میلیون 154.44 هزار میلیارد 12:30
شوش - 28,859 4,400 7.001 هزار میلیارد 1397/04/30
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی