شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

شیران | سهام - بورس
گروه:

محصولات شیمیایی

زیر گروه:

زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 16,670 0.85
قیمت پایانی: 16,611 1.20

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,155 پایانی 16,611 202.00
بیشترین 17,118 کمترین 16,150
حجم 24.298 میلیون دفعات 9,170
حد قیمت 15,973 - 17,653 ارزش 403.63 میلیارد
حجم مبنا 3.314 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 31,108 16,721 16,721 35,822 21
2 100,535 16,720 16,722 1,000 1
3 2,100 16,700 16,730 700 1
1 500 16,697 16,732 700 1
2 896 16,690 16,746 61 1

EPS

سال مالی 1398/09/30
پیش بینی سود 1,253
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 1,253
سود نقدی 930
درصد توزیع 74.22 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 70.62 % رتبه 40
6 ماهه 173.68 % رتبه 34
9 ماهه 156.79 % رتبه 36
1 ساله 469.29 % رتبه 31
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
133.988 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 14.68

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 16,611 1.20 24.298 میلیون 9,170
1399/01/19 16,813 0.95 30.101 میلیون 10,016
1399/01/18 16,974 2.79 26.734 میلیون 7,418
1399/01/17 16,514 4.36 31.803 میلیون 7,195
1399/01/16 15,824 5.32 21.019 میلیون 3,664
1399/01/11 15,025 4.26 16.498 میلیون 4,885
1399/01/10 15,693 3.01 34.866 میلیون 10,375
1399/01/9 15,234 2.20 37.974 میلیون 11,451
1399/01/6 14,906 1.84 18.451 میلیون 5,395
1399/01/5 14,637 2.37 10.596 میلیون 4,281
1398/12/29 14,298 0.00 14.329 میلیون 4,993
1398/12/28 14,298 4.18 14.329 میلیون 4,993
1398/12/27 13,725 4.44 18.406 میلیون 4,838
1398/12/26 14,362 4.54 15.577 میلیون 4,446
1398/12/25 13,738 4.69 18.379 میلیون 4,223
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شاراک 718.00 15,093 17.883 میلیون 121.702 هزار میلیارد 12:29
شپاکسا 112.00 36,301 9.539 میلیون 39.237 هزار میلیارد 12:29
شپترو 40.00 1,452 30.719 میلیون - 1398/11/7
شاملا 2,343 70,059 351.107 30.261 هزار میلیارد 12:29
شپدیس 548.00 37,500 1.867 میلیون 225.618 هزار میلیارد 1399/01/20
تاپیکو 246.00 5,176 80.419 میلیون 418.421 هزار میلیارد 12:29
پارسان 363.00 8,701 5.358 میلیون 342.185 هزار میلیارد 12:29
فارس 192.00 8,880 24.672 میلیون 1289.348 هزار میلیارد 12:29
شکربن 2,890 60,703 396.444 14.741 هزار میلیارد 12:29
شمواد 46.00 3,701 - 7.032 هزار میلیارد 1398/11/1
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی