شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

معدنی و صنعتی گل گهر

کگل | سهام - بورس
گروه:

استخراج کانه‌های فلزی

زیر گروه:

استخراج آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,584 3.43
قیمت پایانی: 7,666 2.38

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,864 پایانی 7,666 187.00
بیشترین 7,864 کمترین 7,560
حجم 10.266 میلیون دفعات 2,437
حد قیمت 7,461 - 8,245 ارزش 78.702 میلیارد
حجم مبنا 1.264 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
929 تعداد خریدار 6
7.644 میلیون حجم خرید 2.622 میلیون
678 تعداد فروشنده 4
9.017 میلیون حجم فروش 1.249 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 500 7,563 7,595 13,000 1
1 100,000 7,561 7,600 30,446 3
5 93,965 7,560 7,601 1,823 1
1 3,830 7,786 7,820 655 1
1 150 7,780 7,824 12,587 2

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 5,436
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,216
سود نقدی 1,080
درصد توزیع 88.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.21 % رتبه 23
6 ماهه 8.09 % رتبه 23
9 ماهه 27.94 % رتبه 21
1 ساله 64.16 % رتبه 17
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
376.944 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 15.52

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/11/1 7,666 2.38 10.266 میلیون 2,437
1398/10/30 7,853 0.36 15.196 میلیون 2,354
1398/10/29 7,825 2.47 20.258 میلیون 3,540
1398/10/28 8,023 1.40 30.655 میلیون 3,873
1398/10/26 7,912 0.00 13.182 میلیون 2,375
1398/10/25 7,912 0.09 13.182 میلیون 2,375
1398/10/24 7,919 0.50 16.177 میلیون 2,375
1398/10/23 7,959 2.01 28.629 میلیون 3,980
1398/10/22 7,802 4.99 69.076 میلیون 3,965
1398/10/21 7,431 1.99 3.304 میلیون 227
1398/10/18 7,286 1.50 37.483 میلیون 2,784
1398/10/17 7,397 0.40 23.181 میلیون 2,955
1398/10/15 7,427 0.69 14.829 میلیون 2,407
1398/10/14 7,376 4.92 59.51 میلیون 5,319
1398/10/11 7,758 3.11 39.69 میلیون 4,126
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کدما 3,857 81,008 294,530 2.385 هزار میلیارد 11:42
کاما 46.00 24,079 18.766 میلیون 24.716 هزار میلیارد 12:29
کچاد 235.00 6,213 22.297 میلیون 275.44 هزار میلیارد 12:29
کنور 163.00 10,530 7.866 میلیون 31.628 هزار میلیارد 12:29
کروی 451.00 9,410 5.271 میلیون 22.882 هزار میلیارد 12:29
کبافق 5,426 113,962 2.755 میلیون 23.072 هزار میلیارد 1398/10/29
کمنگنز 55.00 42,300 707,183 8.673 هزار میلیارد 12:49
ومعادن 62.00 5,701 25.19 میلیون 228.017 هزار میلیارد 12:29
کنور - 10,530 5.778 میلیون 10.745 هزار میلیارد 12:29
تکنار 1,451 30,477 325,372 1.824 هزار میلیارد 12:09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها