شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌سپاهان‌

سپاها | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 11,692 4.99
قیمت پایانی: 11,643 4.55

افزایش سرمایه

1396/06/20

17% افزایش

سرمایه قبلی : 2.1 هزار میلیارد آورده : 350 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1396/09/30
سرمایه جدید : 2.45 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1397/02/5
تغییر سرمایه : 350 میلیارد صرف سهام : -

1394/11/13

17% افزایش

سرمایه قبلی : 1.8 هزار میلیارد آورده : 300 میلیارد (100 %) مهلت پذیره نویسی : 1395/02/14
سرمایه جدید : 2.1 هزار میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1395/06/28
تغییر سرمایه : 300 میلیارد صرف سهام : -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی