شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌سپاهان‌

سپاها | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,431 4.99
قیمت پایانی: 7,248 2.40

آخرین معامله

11:41
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,082 پایانی 7,248 170.00
بیشترین 7,431 کمترین 7,431
حجم 3.821 میلیون دفعات 718
حد قیمت 6,725 - 7,431 ارزش 28.396 میلیارد
حجم مبنا 7.953 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:41
حقیقی حقوقی
394 تعداد خریدار -
3.821 میلیون حجم خرید -
267 تعداد فروشنده 5
1.135 میلیون حجم فروش 2.687 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:41
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
360 3.099 میلیون 7,431 7,431 32,632 16
5 14,400 7,430 - - 0
1 2,000 7,429 - - 0
1 2,000 7,428 - - 0
4 2,819 7,400 - - 0

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 25
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 116
سود نقدی 12
درصد توزیع 10.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 127.44 % رتبه 241
6 ماهه 172.17 % رتبه 239
9 ماهه 285.33 % رتبه 220
1 ساله 395.46 % رتبه 182
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.341 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 27.67

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/18 7,078 3.75 11.316 میلیون 2,320
1399/01/17 6,822 4.68 14.447 میلیون 2,377
1399/01/16 6,517 5.81 6.111 میلیون 1,167
1399/01/11 6,159 1.24 8.951 میلیون 1,809
1399/01/10 6,236 3.26 13.788 میلیون 2,706
1399/01/9 6,039 1.86 2.986 میلیون 519
1399/01/6 5,929 4.26 8.656 میلیون 1,132
1399/01/5 5,687 0.05 8.027 میلیون 1,804
1398/12/29 5,690 0.00 15.537 میلیون 2,925
1398/12/28 5,690 0.25 15.537 میلیون 2,925
1398/12/27 5,676 3.62 8.797 میلیون 1,389
1398/12/26 5,889 3.06 27.834 میلیون 4,375
1398/12/25 6,075 0.62 1.005 میلیون 232
1398/12/24 6,113 1.69 3.135 میلیون 697
1398/12/22 6,218 0.00 29.655 میلیون 4,382
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 3,126 65,664 833,669 8.208 هزار میلیارد 12:26
سفانو 1,360 28,565 2.627 میلیون 14.271 هزار میلیارد 12:29
ساراب 499.00 10,493 1.678 میلیون 9.136 هزار میلیارد 12:30
سشمال 424.00 8,922 7.098 میلیون 11.321 هزار میلیارد 12:29
سصفها 1,874 74,874 1.703 میلیون 14.974 هزار میلیارد 12:29
سرود 593.00 12,470 2.819 میلیون 9.897 هزار میلیارد 12:29
سصوفی 416.00 8,743 1.906 میلیون 9.298 هزار میلیارد 12:28
سنیر 2,557 53,706 284,774 5.184 هزار میلیارد 12:27
سیلام 444.00 9,332 935,203 10.751 هزار میلیارد 12:29
سکرما 173.00 14,000 4.157 میلیون 13.911 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی