شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌سپاهان‌

سپاها | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,010 3.57
قیمت پایانی: 18,020 2.15

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 34.881 میلیون پایانی 18,020 380.00
بیشترین 628.422 میلیارد کمترین 17,400
حجم 34.881 میلیون دفعات 9,431
حد قیمت 16,760 - 18,520 ارزش 628.422 میلیارد
حجم مبنا 2.694 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
4,031 تعداد خریدار 1
34.73 میلیون حجم خرید 150,740
3,947 تعداد فروشنده 1
34.879 میلیون حجم فروش 2,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
97 325,831 17,000 17,000 445,558 84
26 86,286 16,990 17,010 10,609 6
9 109,188 16,950 17,020 467 1
0 - - 17,670 5,500 1
0 - - 17,680 13,628 10

EPS

سال مالی 1399/06/31
پیش بینی سود 132
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی 116
سود نقدی 12
درصد توزیع 10.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 133.49 % رتبه 177
6 ماهه 470.5 % رتبه 198
9 ماهه 592.51 % رتبه 207
1 ساله 865.12 % رتبه 202
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
43.218 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 28.11

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/22 18,020 2.15 34.881 میلیون 9,431
1399/04/21 17,640 4.96 3.44 میلیون 1,079
1399/04/19 18,560 0.00 2.059 میلیون 1,217
1399/04/18 18,560 3.78 2.059 میلیون 1,217
1399/04/17 19,290 4.88 10.316 میلیون 3,940
1399/04/16 20,280 1.65 32.203 میلیون 12,317
1399/04/15 19,950 5.95 15.921 میلیون 6,448
1399/04/14 18,830 2.34 22.878 میلیون 8,506
1399/04/12 18,400 0.00 2.498 میلیون 1,144
1399/04/11 18,400 4.13 2.498 میلیون 1,144
1399/04/10 17,670 4.37 2.655 میلیون 1,261
1399/04/09 16,930 1.23 17.384 میلیون 5,498
1399/04/08 17,140 1.21 24.5 میلیون 7,786
1399/04/07 17,350 4.71 17.627 میلیون 4,546
1399/04/04 16,570 3.43 16.551 میلیون 3,275
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 1,180 87,600 552,107 11.504 هزار میلیارد 12:29
سفانو 390.00 38,300 1.371 میلیون 20.155 هزار میلیارد 12:29
ساراب 970.00 24,700 3.31 میلیون 22.401 هزار میلیارد 12:30
سشمال 820.00 17,230 2.981 میلیون 22.202 هزار میلیارد 12:27
سصفها 7,270 138,160 2.728 میلیون 28.282 هزار میلیارد 12:30
سرود 610.00 23,300 2.561 میلیون 19.238 هزار میلیارد 12:29
سصوفی 1,360 28,690 2.193 میلیون 31.559 هزار میلیارد 12:29
سنیر 3,220 67,630 293,190 6.566 هزار میلیارد 12:29
سیلام 650.00 14,850 3.118 میلیون 17.82 هزار میلیارد 12:29
سکرما 50.00 23,200 2.77 میلیون 23.963 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی