شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

فملی | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید فلزات گرانبهای غیرآهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,700 3.73
قیمت پایانی: 7,750 4.41

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,700 پایانی 7,750 327.00
بیشترین 7,794 کمترین 7,570
حجم 107.084 میلیون دفعات 12,642
حد قیمت 7,052 - 7,794 ارزش 829.89 میلیارد
حجم مبنا 17.058 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
39 200,184 7,700 7,700 191,865 11
1 24,500 7,698 7,720 5,000 1
1 1,000 7,696 7,722 38,712 3
2 11,900 7,693 7,723 32,500 1
6 9,900 7,690 7,726 13,974 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,437
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 692
سود نقدی 150
درصد توزیع 21.68 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 48.45 % رتبه 5
6 ماهه 101.66 % رتبه 6
9 ماهه 128.59 % رتبه 6
1 ساله 158.8 % رتبه 5
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
785.85 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 23.89

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 7,750 4.41 107.084 میلیون 12,642
1399/01/19 7,423 4.33 157.968 میلیون 15,586
1399/01/18 7,115 2.21 54.442 میلیون 9,919
1399/01/17 7,276 0.57 50.943 میلیون 11,539
1399/01/16 7,318 4.87 91.279 میلیون 14,897
1399/01/11 6,978 1.69 28.732 میلیون 5,970
1399/01/10 7,098 3.20 68.624 میلیون 13,996
1399/01/9 6,878 0.32 94.711 میلیون 20,902
1399/01/6 6,856 1.54 60.704 میلیون 10,884
1399/01/5 6,752 4.77 71.519 میلیون 8,816
1398/12/29 7,090 0.00 106.553 میلیون 16,213
1398/12/28 7,090 1.16 106.553 میلیون 16,213
1398/12/27 7,173 0.32 59.023 میلیون 7,271
1398/12/26 7,196 5.05 78.472 میلیون 11,635
1398/12/25 6,850 1.00 42.914 میلیون 8,052
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 974.00 20,470 4.154 میلیون 13.481 هزار میلیارد 12:28
فخاس 121.00 25,250 734.763 226.305 هزار میلیارد 12:29
فسپا 1,174 24,673 4.807 میلیون 16.021 هزار میلیارد 12:29
فمراد 365.00 65,000 1.328 میلیون 3.227 هزار میلیارد 12:30
فخوز 550.00 14,490 11.092 میلیون 277.368 هزار میلیارد 12:29
فولاژ 602.00 12,655 9.879 میلیون 75.684 هزار میلیارد 12:29
فجر 1,586 33,322 1.535 میلیون 28.522 هزار میلیارد 12:29
فولاد 242.00 5,083 167.361 میلیون 1059.839 هزار میلیارد 12:29
وتوکا 535.00 11,270 15.341 میلیون 29.086 هزار میلیارد 12:29
فلوله 1,257 26,411 1.194 میلیون 12.577 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی