شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

حفارس | سهام - بورس
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل بار زمینی )
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,230 4.91
قیمت پایانی: 5,500 0.00

مشخصات

شرکت

نام شرکت : حمل و نقل بین المللی خلیج فارس سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : info@PGTco.ir وب سایت : http://www.PGTco.ir

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 33130752

اسلامشهر،میدان نماز
دورنگار :

(021) 56365506

دفتر امور سهام
تلفن :

(021) 56343010-11 (????? 221)

دورنگار :

(021) 56361840

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
نام : حمل و نقل بین المللی خلیج فارس نام کوتاه نماد : حفارس4 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات بلوکی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه کد بورسی : B1 گروه نماد : IRO1HFRS0004 کد ISIN : IRO1HFRS0005
نام : حمل و نقل بین المللی خلیج فارس نام کوتاه نماد : حفارس نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات اصلی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه کد بورسی : N2 گروه نماد : IRO1HFRS0001 کد ISIN : IRO1HFRS0005
نام : حمل و نقل بین المللی خلیج فارس نام کوتاه نماد : حفارس3 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات جبرانی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه کد بورسی : Y1 گروه نماد : IRO1HFRS0003 کد ISIN : IRO1HFRS0005
نام : حمل و نقل بین المللی خلیج فارس نام کوتاه نماد : حفارس2 نوع : سهام بازار معاملاتی : بورس بازار : بازار معاملات آد-لات تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه کد بورسی : O1 گروه نماد : IRO1HFRS0002 کد ISIN : IRO1HFRS0005

اعضای هیات مدیره

سال 1399 | تاریخ : 1399/04/28
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : پیمان اسراری مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 1377325891
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : - نام : غلامحسین مصلح مدرک تحصیلی : دیپلم کد ملی : 48246476
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : - نام : مسعود سیدی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 41230183
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : - نام : عبدالکریم نعناکار مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : - نام : پیمان اسراری مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 1377325891
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : رهپویان ساحل آبی نام : عوض بهمن زاده مدرک تحصیلی : - کد ملی : 1550841793
سال 1398 | تاریخ : 1398/07/10
عنوان نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل نام : پیمان اسراری مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 1377325891
عنوان : رییس هیات مدیره نام : غلامحسین مصلح مدرک تحصیلی : دیپلم کد ملی : 48246476
عنوان : نایب رییس هیات مدیره نام : عبدالکریم نعناکار مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره نام : پیمان اسراری مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 1377325891
عنوان : عضو هیات مدیره نام : پژمان حسینی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 67242456
عنوان : عضو هیات مدیره نام : مهدی عباسی اصل مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 386347522
سال 1397 | تاریخ : 1397/03/22
عنوان نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل نام : سعید کاشانی اردستانی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 2296604862
عنوان : رییس هیات مدیره نام : غلامحسین مصلح مدرک تحصیلی : دیپلم کد ملی : 48246476
عنوان : نایب رییس هیات مدیره نام : عبدالکریم نعناکار مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره نام : پیمان اسراری مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 1377325891
عنوان : عضو هیات مدیره نام : پژمان حسینی مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 67242456
عنوان : عضو هیات مدیره نام : مهدی عباسی اصل مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 386347522
سال 1395 | تاریخ : 1395/11/12
عنوان نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل نام : سعید کاشانی اردستانی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 2296604862
عنوان : رییس هیات مدیره نام : علی صوفی آبادی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 3110159988
عنوان : نایب رییس هیات مدیره نام : سید حسین هاشم خانی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 51663708
عنوان : عضو هیات مدیره نام : پونه صباغ زاده ایرانی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 2992530174
عنوان : عضو هیات مدیره نام : مجید بیابانی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 2919909525
عنوان : عضو هیات مدیره نام : فرزاد صادقی مزیدی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 2571288296
سال 1395 | تاریخ : 1395/05/14
عنوان نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل نام : مجید بیابانی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 2919909525
عنوان : رییس هیات مدیره نام : علی صوفی آبادی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 3110159988
عنوان : نایب رییس هیات مدیره نام : سید حسین هاشم خانی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 51663708
عنوان : عضو هیات مدیره نام : پونه صباغ زاده ایرانی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 2992530174
عنوان : عضو هیات مدیره نام : مجید بیابانی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 2919909525
عنوان : عضو هیات مدیره نام : فرزاد صادقی مزیدی مدرک تحصیلی : - کد ملی : 2571288296
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی