شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

حفارس | سهام - بورس
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل بار زمینی )
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,230 4.91
قیمت پایانی: 5,500 0.00

افزایش سرمایه

1397/12/19

623% افزایش

سرمایه قبلی : 349 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 2.524 هزار میلیارد اندوخته : 2.175 هزار میلیارد تاریخ ثبت : 1397/12/26
تغییر سرمایه : 2.175 هزار میلیارد صرف سهام : -

1385/12/28

598% افزایش

سرمایه قبلی : 50 میلیارد آورده : - ( %) مهلت پذیره نویسی : -
سرمایه جدید : 349 میلیارد اندوخته : - تاریخ ثبت : 1386/02/10
تغییر سرمایه : 299 میلیارد صرف سهام : 299 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی