شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

حفارس | سهام - بورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,100 1.73
قیمت پایانی: 8,850 4.43

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,260 پایانی 8,850 410.00
بیشترین 9,260 کمترین 8,800
حجم 53.138 میلیون دفعات 6,262
حد قیمت 8,800 - 9,720 ارزش 470.311 میلیارد
حجم مبنا 5.181 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,504 تعداد خریدار 6
34.78 میلیون حجم خرید 18.358 میلیون
2,478 تعداد فروشنده 1
52.999 میلیون حجم فروش 139,157
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
24 101,560 9,070 9,070 116,154 12
2 1,373 9,000 9,080 243,077 17
1 20,000 8,900 9,090 203,237 3
4 54,743 9,200 9,350 10,000 1
1 2,000 9,180 9,360 65,667 1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 2
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -82
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.17 % رتبه 112
6 ماهه 135.14 % رتبه 83
9 ماهه 253.09 % رتبه 78
1 ساله 303.93 % رتبه 72
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.371 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 48.25

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/20 8,850 4.43 53.138 میلیون 6,262
1399/05/19 9,260 4.04 58.751 میلیون 9,637
1399/05/16 9,650 0.00 37.206 میلیون 5,324
1399/05/15 9,650 4.83 37.206 میلیون 5,324
1399/05/14 10,140 3.98 19.683 میلیون 3,223
1399/05/13 10,560 4.26 11.552 میلیون 2,762
1399/05/12 11,030 0.18 55.375 میلیون 10,055
1399/05/11 11,050 3.46 64.254 میلیون 6,970
1399/05/09 10,680 0.00 8.54 میلیون 1,530
1399/05/08 10,680 4.98 8.54 میلیون 1,530
1399/05/07 11,240 0.36 181.115 میلیون 21,187
1399/05/06 11,280 4.93 8.54 میلیون 1,169
1399/05/05 10,750 4.98 8.68 میلیون 1,022
1399/05/04 10,240 4.92 6.747 میلیون 1,017
1399/05/02 9,760 0.00 13.558 میلیون 1,703
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حخزر - 36,649 2.949 میلیون 8.204 هزار میلیارد 12:16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی