شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

س. فنی و مهندسی مشانیر

ومشان | سهام - پایه فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( سایر واسطه های مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 57,657 3.00
قیمت پایانی: 59,440 0.00

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 57,657 پایانی 59,440 0.00
بیشترین 57,657 کمترین 57,657
حجم 82 دفعات 1
حد قیمت 35,231 - 38,939 ارزش 4.728 میلیون
حجم مبنا 336,457 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
82 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
82 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,200 خرید35,550 فروش35,550 تعداد1,400 دستور2
دستور1 تعداد839 خرید35,510 فروش36,450 تعداد221 دستور1
دستور1 تعداد145 خرید35,503 فروش36,451 تعداد9 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش58,999 تعداد10 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش59,000 تعداد1,050 دستور1

EPS

سال مالی 1399/02/31
پیش بینی سود 584
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/02/31
سود واقعی 212
سود نقدی 100
درصد توزیع 47.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 60.03 % رتبه 996
6 ماهه 56.24 % رتبه 996
9 ماهه 150.91 % رتبه 996
1 ساله 431.19 % رتبه 996
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.189 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 59,440 درصد تغییر : 0.00 حجم : 82 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 59,441 درصد تغییر : 0.00 حجم : 507 دفعات : 5
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 59,443 درصد تغییر : 0.03 حجم : 2,772 دفعات : 6
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 59,458 درصد تغییر : 0.02 حجم : 2,294 دفعات : 4
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 59,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200 دفعات : 2
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 59,472 درصد تغییر : 0.00 حجم : 344 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 59,474 درصد تغییر : 0.00 حجم : 165 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 59,475 درصد تغییر : 0.13 حجم : 8,638 دفعات : 6
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 59,552 درصد تغییر : 0.01 حجم : 725 دفعات : 5
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 59,556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 59,556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 90 دفعات : 1
تاریخ : 1399/06/11 پایانی : 59,556 درصد تغییر : 0.00 حجم : 479 دفعات : 5
تاریخ : 1399/06/10 پایانی : 59,556 درصد تغییر : 0.01 حجم : 479 دفعات : 5
تاریخ : 1399/06/06 پایانی : 59,560 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8,296 دفعات : 14
تاریخ : 1399/06/05 پایانی : 59,560 درصد تغییر : 0.07 حجم : 8,296 دفعات : 14
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وایران آخرین : - 10,860 حجم : 27.707 میلیون ارزش بازار : 13.878 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : وخاور آخرین : - 10,900 حجم : 19.189 میلیون ارزش بازار : 51.644 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/31
نماد : سرچشمه آخرین : 184.00 3,098 حجم : 255,403 ارزش بازار : 20.003 هزار میلیارد تاریخ : 1399/05/25
نماد : سدبیر آخرین : - 25,140 حجم : 2.42 میلیون ارزش بازار : 984.147 میلیارد تاریخ : 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی