شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پالایش نفت بندرعباس

شبندر | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 41,790 4.98
قیمت پایانی: 41,860 4.82

آخرین معامله

1399/06/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 55.827 میلیون پایانی 41,860 2,120.00
بیشترین 2.337 هزار میلیارد کمترین 42,050
حجم 55.827 میلیون دفعات 18,840
حد قیمت 41,790 - 46,170 ارزش 2.337 هزار میلیارد
حجم مبنا 2.867 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/13
حقیقی حقوقی
9,746 تعداد خریدار 19
32.142 میلیون حجم خرید 23.685 میلیون
7,057 تعداد فروشنده 9
50.836 میلیون حجم فروش 4.991 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
118 244,927 41,790 41,790 8.697 میلیون 1464
11 11,013 40,280 41,800 38,197 22
1 125 40,190 41,810 3,565 6
4 4,755 40,180 41,820 27,249 5
1 150 38,300 41,830 16,888 15

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 311
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 920
سود نقدی 420
درصد توزیع 45.65 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 151.31 % رتبه 8
6 ماهه 265.39 % رتبه 8
9 ماهه 410.62 % رتبه 8
1 ساله 471.09 % رتبه 8
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1200.88 هزار میلیارد

ارزش بازار

17.34

P/B

% 13.96

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/06/13 41,860 0.00 55.827 میلیون 18,840
1399/06/12 41,860 4.82 55.827 میلیون 18,840
1399/06/11 43,980 0.68 116.314 میلیون 51,145
1399/06/10 44,280 4.71 251.325 میلیون 62,373
1399/06/06 42,290 0.00 12.559 میلیون 1,617
1399/06/05 42,290 4.99 12.559 میلیون 1,617
1399/06/04 40,280 4.98 9.585 میلیون 3,465
1399/06/03 38,370 4.17 185.68 میلیون 47,000
1399/06/02 40,040 4.58 116.409 میلیون 27,546
1399/06/01 41,960 0.24 120.277 میلیون 54,441
1399/05/30 41,860 0.00 24.118 میلیون 7,806
1399/05/29 41,860 4.99 24.118 میلیون 7,806
1399/05/28 44,060 4.76 56.798 میلیون 19,583
1399/05/27 46,260 0.00 43.094 میلیون 14,580
1399/05/26 46,260 4.99 43.094 میلیون 14,580
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شتران 102.00 3,440 11.171 میلیون 408.24 هزار میلیارد 1399/06/12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی