شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک انصار

وانصار2 | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 2,086 0.00
قیمت پایانی: 2,086 0.00

آخرین معامله

1398/03/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,086 پایانی 2,086 0.00
بیشترین 2,086 کمترین 2,086
حجم 1.77 میلیارد دفعات 177
حد قیمت 2,086 - 2,086 ارزش 3.691 هزار میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/03/25
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 1.77 میلیارد
- تعداد فروشنده 2
- حجم فروش 1.77 میلیارد
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/03/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
0 - - - - 0
0 - - - - 0
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.86 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/03/25 2,086 0.00 1.77 میلیارد 177
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 131.00 6,749 149.178 میلیون 343 هزار میلیارد 12:29
وپاسار 130.00 2,739 321.751 میلیون 137.995 هزار میلیارد 12:29
وپست 103.00 5,752 20.207 میلیون 18.977 هزار میلیارد 12:29
وبصادر 29.00 625 982.243 میلیون 109.421 هزار میلیارد 12:29
وپارس 150.00 3,159 34.243 میلیون 75.058 هزار میلیارد 12:29
وسینا 24.00 3,433 54.357 میلیون 35.34 هزار میلیارد 12:37
ونوین 168.00 3,540 89.078 میلیون 46.484 هزار میلیارد 12:29
وخاور 146.00 4,906 9.358 میلیون 49.53 هزار میلیارد 1398/10/28
وکار 166.00 3,504 3.76 میلیون 29.75 هزار میلیارد 12:29
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها