شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشت‌وصنعت‌پیاذر

غاذر | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 46,072 3.14
قیمت پایانی: 45,517 1.90

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 827,382 پایانی 45,517 847.00
بیشترین 37.864 میلیارد کمترین 42,500
حجم 830,168 دفعات 792
حد قیمت 42,437 - 46,903 ارزش 37.993 میلیارد
حجم مبنا 1.073 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
228 تعداد خریدار -
830,168 حجم خرید -
456 تعداد فروشنده 1
830,166 حجم فروش 2
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 1,320 46,075 46,780 66 1
2 1,168 46,073 46,798 5,240 5
2 512 46,072 46,800 3,737 2
0 - - 43,740 665 1
0 - - 43,750 225 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 564
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 331
سود نقدی 30
درصد توزیع 9.06 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.27 % رتبه 254
6 ماهه 197.79 % رتبه 233
9 ماهه 210.45 % رتبه 242
1 ساله 343.95 % رتبه 269
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
3.35 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 65.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 44,670 2.94 725,690 654
1399/03/4 46,021 0.00 1.441 میلیون 1,339
1399/03/3 46,021 1.22 1.441 میلیون 1,339
1399/03/1 46,591 0.00 1.926 میلیون 1,610
1399/02/31 46,591 4.12 1.926 میلیون 1,610
1399/02/30 44,749 3.36 787,400 371
1399/02/29 43,296 2.90 680,034 481
1399/02/28 42,077 3.42 1.165 میلیون 654
1399/02/27 40,684 4.57 2.066 میلیون 1,370
1399/02/25 42,633 0.00 1.884 میلیون 2,194
1399/02/24 42,633 2.38 1.884 میلیون 2,194
1399/02/23 43,673 3.37 835,394 931
1399/02/22 45,195 4.34 2.191 میلیون 1,993
1399/02/21 47,246 3.07 3.176 میلیون 3,090
1399/02/20 45,839 3.83 868,117 750
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 5,774 109,722 5,503 6.925 هزار میلیارد 1399/03/7
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 327.00 121,800 50,397 11.379 هزار میلیارد 1399/03/7
وبشهر 865.00 18,177 10.057 میلیون 148.797 هزار میلیارد 1399/03/7
غبهنوش 3,670 77,077 538,302 27.388 هزار میلیارد 1399/03/7
غپینو 681.00 12,957 16.892 میلیون 85.807 هزار میلیارد 1399/03/7
غشهد 825.00 15,688 1.351 میلیون 13.218 هزار میلیارد 1399/03/7
غگل 196.00 7,759 129.37 میلیون 46.656 هزار میلیارد 1399/03/7
غالبر 742.00 18,815 2.184 میلیون 6.642 هزار میلیارد 1399/03/7
غسالم 676.00 12,863 10.436 میلیون 57.678 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی