شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پاکدیس

غدیس | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیرگروه تولید نوشیدنی و آبمیوه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 53,850 0.62
قیمت پایانی: 52,171 2.52

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.451 میلیون پایانی 52,171 1,346.00
بیشترین 75.701 میلیارد کمترین 50,842
حجم 1.452 میلیون دفعات 1,901
حد قیمت 50,842 - 56,192 ارزش 75.738 میلیارد
حجم مبنا 888,921 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
696 تعداد خریدار 1
1.422 میلیون حجم خرید 30,000
1,005 تعداد فروشنده -
1.452 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 101 53,650 53,850 756 2
2 6,940 53,525 54,000 3,492 5
1 100 53,520 54,090 754 2
0 - - 52,733 280 1
0 - - 52,750 6,424 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,410
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 296
سود نقدی 280
درصد توزیع 94.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 114.98 % رتبه 953
6 ماهه 297.11 % رتبه 953
9 ماهه 422.29 % رتبه 953
1 ساله 799.45 % رتبه 953
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.985 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 14.89

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 53,517 3.58 641,330 863
1399/03/4 55,504 0.00 3.339 میلیون 4,387
1399/03/3 55,504 1.32 3.339 میلیون 4,387
1399/03/1 56,248 0.00 3.883 میلیون 3,550
1399/02/31 56,248 4.48 3.883 میلیون 3,550
1399/02/30 53,835 2.65 498,522 521
1399/02/29 52,443 5.00 1.981 میلیون 1,851
1399/02/28 49,947 3.58 4.773 میلیون 4,949
1399/02/27 51,801 2.70 2.094 میلیون 2,409
1399/02/25 53,240 0.00 3.485 میلیون 4,151
1399/02/24 53,240 4.04 3.485 میلیون 4,151
1399/02/23 55,481 4.42 1.117 میلیون 1,565
1399/02/22 58,048 4.02 1.26 میلیون 2,095
1399/02/21 60,476 3.78 3.395 میلیون 4,966
1399/02/20 62,853 3.45 3.588 میلیون 4,596
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 5,774 109,722 5,503 6.925 هزار میلیارد 1399/03/7
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 327.00 121,800 50,397 11.379 هزار میلیارد 1399/03/7
وبشهر 865.00 18,177 10.057 میلیون 148.797 هزار میلیارد 1399/03/7
غبهنوش 3,670 77,077 538,302 27.388 هزار میلیارد 1399/03/7
غپینو 681.00 12,957 16.892 میلیون 85.807 هزار میلیارد 1399/03/7
غشهد 825.00 15,688 1.351 میلیون 13.218 هزار میلیارد 1399/03/7
غگل 196.00 7,759 129.37 میلیون 46.656 هزار میلیارد 1399/03/7
غالبر 742.00 18,815 2.184 میلیون 6.642 هزار میلیارد 1399/03/7
غسالم 676.00 12,863 10.436 میلیون 57.678 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی