شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان آرتا اردبیل

ساربیل | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,719 0.32
قیمت پایانی: 31,517 0.32

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 32,784 پایانی 31,517 102.00
بیشترین 32,784 کمترین 30,050
حجم 568,606 دفعات 717
حد قیمت 30,039 - 33,199 ارزش 17.811 میلیارد
حجم مبنا 1.647 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
286 تعداد خریدار -
568,606 حجم خرید -
265 تعداد فروشنده -
568,606 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 196 31,660 31,660 100 1
1 5,000 31,650 31,850 140 1
2 242 31,621 31,900 90 1
2 976 31,620 31,940 500 1
2 165 31,618 31,999 650 1

EPS

سال مالی 1398/09/30
پیش بینی سود 212,512
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 2,125
سود نقدی 1,390
درصد توزیع 65.41 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.5 % رتبه 463
6 ماهه 102.93 % رتبه 451
9 ماهه 150.62 % رتبه 393
1 ساله 233.91 % رتبه 374
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.589 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 10.95

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 31,510 0.35 301,039 409
1399/01/10 31,619 1.26 579,677 860
1399/01/9 31,225 3.15 991,645 1,282
1399/01/6 30,273 1.17 608,889 860
1399/01/5 29,922 0.68 536,272 847
1398/12/29 30,128 0.00 475,552 779
1398/12/28 30,128 0.25 475,552 779
1398/12/27 30,202 1.10 325,966 505
1398/12/26 30,537 1.79 956,349 1,209
1398/12/25 31,094 0.34 108,259 119
1398/12/24 31,200 0.97 369,114 364
1398/12/22 31,505 0.00 764,138 914
1398/12/21 31,505 0.66 764,138 914
1398/12/20 31,715 2.10 695,291 640
1398/12/19 32,394 0.75 230,986 232
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 1.017 میلیون 7.675 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 3.021 میلیون 12.554 هزار میلیارد 1399/01/11
ساراب 421.00 9,700 3.093 میلیون 8.464 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 3.146 میلیون 10.817 هزار میلیارد 1399/01/11
سصفها 3,406 71,544 808,440 14.309 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 3.42 میلیون 8.916 هزار میلیارد 1399/01/11
سصوفی 379.00 7,970 6.935 میلیون 8.725 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 364,233 4.735 هزار میلیارد 1399/01/11
سیلام 27.00 8,520 1.465 میلیون 10.218 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 2.21 میلیون 12.722 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی