شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صنعتی‌ آما

فاما | سهام - بورس
گروه:

ساخت محصولات فلزی

زیر گروه:

تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,928 5.00
قیمت پایانی: 15,289 0.78

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,928 پایانی 15,289 119.00
بیشترین 15,928 کمترین 15,928
حجم 550,185 دفعات 161
حد قیمت 14,412 - 15,928 ارزش 8.763 میلیارد
حجم مبنا 3.492 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
5 تعداد خریدار -
550,185 حجم خرید -
138 تعداد فروشنده -
550,185 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
64 562,767 15,928 17,100 350 1
1 1,000 15,927 17,200 350 1
1 200 15,925 17,300 350 1
1 10 15,800 17,400 350 1
1 70 15,500 17,500 350 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 6,029
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 643
سود نقدی 300
درصد توزیع 46.66 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.35 % رتبه 379
6 ماهه 83.41 % رتبه 407
9 ماهه 198.3 % رتبه 418
1 ساله 357.42 % رتبه 405
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.653 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 23.29

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 15,259 0.59 410,581 126
1399/01/10 15,170 3.75 2.623 میلیون 482
1399/01/9 14,622 2.27 1.515 میلیون 383
1399/01/6 14,297 0.20 1.558 میلیون 962
1399/01/5 14,268 0.58 888,283 596
1398/12/29 14,351 0.00 1.325 میلیون 789
1398/12/28 14,351 1.79 1.325 میلیون 789
1398/12/27 14,612 1.15 824,835 497
1398/12/26 14,782 0.15 825,946 577
1398/12/25 14,760 0.85 1.788 میلیون 716
1398/12/24 14,887 0.98 800,344 247
1398/12/22 15,034 0.00 1.605 میلیون 594
1398/12/21 15,034 1.02 1.605 میلیون 594
1398/12/20 14,882 2.93 2.168 میلیون 670
1398/12/19 15,331 5.81 2.243 میلیون 726
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فاراک 157.00 7,190 52.187 میلیون 44.917 هزار میلیارد 1399/01/11
فلامی 759.00 79,000 179,737 4.733 هزار میلیارد 1399/01/11
فجام 2,244 47,134 1.319 میلیون 5.654 هزار میلیارد 1399/01/11
فاذر 1,065 22,372 7.121 میلیون 22.275 هزار میلیارد 1399/01/11
فبستم 63.00 2,174 6,960 109.543 میلیارد 1399/01/11
فسلیر 9,159 25,000 95 1.584 هزار میلیارد 1399/01/11
فبیرا 16.00 4,311 24.44 میلیون 7.511 هزار میلیارد 1399/01/11
فنرژی 134.00 12,982 1.35 میلیون 2.098 هزار میلیارد 1399/01/11
فجوش 45.00 1,576 40 16.312 میلیارد 1398/08/29
چدن 798.00 14,232 11.567 میلیون 24.057 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی