شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه دارویی برکت

برکت | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,140 3.90
قیمت پایانی: 26,650 5.92

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,510 پایانی 26,650 1,490.00
بیشترین 28,490 کمترین 26,140
حجم 64.258 میلیون دفعات 18,703
حد قیمت 26,140 - 28,880 ارزش 1.712 هزار میلیارد
حجم مبنا 2.32 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
12,892 تعداد خریدار 10
63.113 میلیون حجم خرید 1.146 میلیون
2,004 تعداد فروشنده 6
60.952 میلیون حجم فروش 3.306 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
779 1.218 میلیون 26,140 26,140 17.074 میلیون 731
1 13,114 26,080 26,150 41,459 11
9 5,971 26,000 26,160 6,050 3
101 233,815 25,480 - - 0
44 40,127 25,470 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 339
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 109
سود نقدی 50
درصد توزیع 45.87 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 129.04 % رتبه 81
6 ماهه 399.9 % رتبه 78
9 ماهه 318.54 % رتبه 81
1 ساله 890.68 % رتبه 76
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
147.668 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 12.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/22 26,650 4.67 64.258 میلیون 18,703
1399/04/18 25,460 0.00 158.289 میلیون 30,034
1399/04/17 25,460 4.77 158.289 میلیون 30,034
1399/04/16 24,300 4.97 49.97 میلیون 5,711
1399/04/15 23,150 2.75 62.231 میلیون 14,897
1399/04/14 22,530 3.25 234.926 میلیون 30,333
1399/04/12 21,820 0.00 3.428 میلیون 983
1399/04/11 21,820 4.95 3.428 میلیون 983
1399/04/10 20,790 5.00 217.371 میلیون 14,030
1399/04/09 19,800 4.27 205.726 میلیون 16,758
1399/04/08 18,990 2.48 87.276 میلیون 9,423
1399/04/04 18,530 0.00 8.458 میلیون 471
1399/04/03 18,530 4.99 8.458 میلیون 471
1399/04/02 17,650 5.00 9.932 میلیون 964
1399/04/01 16,810 5.00 13.039 میلیون 1,061
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 5,360 119,950 585,140 53.681 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 1,540 32,930 3.28 میلیون 43.824 هزار میلیارد 12:29
وپخش 1,310 152,300 323,782 131.687 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 1,120 25,480 11.026 میلیون 63.977 هزار میلیارد 12:29
دسینا 2,140 44,900 2.697 میلیون 37.352 هزار میلیارد 12:29
داسوه 2,260 47,540 4.752 میلیون 35.648 هزار میلیارد 12:27
دفرا 1,860 35,460 1.821 میلیون 25.557 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 1,420 35,110 2.016 میلیون 20.339 هزار میلیارد 12:29
درازک 220.00 57,950 2.139 میلیون 42.88 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 1,900 36,120 4.164 میلیون 19.624 هزار میلیارد 1399/04/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی