شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه دارویی برکت

برکت | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 38,260 4.99
قیمت پایانی: 38,260 4.99

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 38,260 پایانی 38,260 2,010.00
بیشترین 38,260 کمترین 38,260
حجم 15.831 میلیون دفعات 13,884
حد قیمت 38,260 - 42,280 ارزش 605.684 میلیارد
حجم مبنا 2.32 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
12,662 تعداد خریدار 3
15.618 میلیون حجم خرید 212,635
288 تعداد فروشنده 5
14.631 میلیون حجم فروش 1.2 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
329 215,691 38,260 38,260 76.87 میلیون 9999
1 150 37,790 38,270 165,045 94
4 628 37,090 38,280 38,918 41
3 830 38,840 40,300 60,460 56
1 150 37,790 40,310 85,278 83

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود -11
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 339
سود نقدی 300
درصد توزیع 88.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 217.77 % رتبه 53
6 ماهه 507.2 % رتبه 55
9 ماهه 774.05 % رتبه 54
1 ساله 1487.21 % رتبه 56
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
233.566 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 13.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/20 38,260 4.99 15.831 میلیون 13,884
1399/05/19 40,270 4.98 29.306 میلیون 25,231
1399/05/16 42,380 0.00 38.886 میلیون 37,455
1399/05/15 42,380 5.00 38.886 میلیون 37,455
1399/05/14 44,610 3.94 137.685 میلیون 59,043
1399/05/13 42,920 4.99 26.916 میلیون 5,510
1399/05/09 40,880 0.00 12.502 میلیون 1,088
1399/05/08 40,880 4.98 12.502 میلیون 1,088
1399/05/07 38,940 4.99 2.467 میلیون 1,301
1399/05/06 37,090 4.98 2.969 میلیون 1,568
1399/05/05 35,330 4.90 2.28 میلیون 786
1399/05/04 33,680 4.99 2.681 میلیون 1,133
1399/05/02 32,080 0.00 22.109 میلیون 11,073
1399/05/01 32,080 4.97 22.109 میلیون 11,073
1399/04/31 30,560 4.51 163.767 میلیون 53,950
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی