شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قاسم ایران

قاسم | سهام - فرابورس
گروه:

خرده‌فروشی،به‌ استثنای وسایل نقلیه موتوری

زیر گروه:

خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 54,370 1.29
قیمت پایانی: 55,203 0.22

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 56,500 پایانی 55,203 123.00
بیشترین 56,500 کمترین 54,067
حجم 4.253 میلیون دفعات 7,024
حد قیمت 52,326 - 57,834 ارزش 234.78 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
2,890 تعداد خریدار 5
4.099 میلیون حجم خرید 153.543
1,721 تعداد فروشنده 4
4.129 میلیون حجم فروش 123.896
29.65 تغییر مالکیت 29.65

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 2,643 54,370 54,394 100 1
1 32 54,330 54,400 5,200 6
2 124 54,305 54,490 141 1
1 1,597 54,301 54,496 4,213 1
8 6,318 54,300 54,499 40 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 14,469
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 485
سود نقدی 320
درصد توزیع 65.98 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.63 % رتبه 56
6 ماهه 172.52 % رتبه 75
9 ماهه 418.33 % رتبه 106
1 ساله 1030.69 % رتبه 109
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
33.122 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 7.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/28 55,203 0.22 4.253 میلیون 7,024
1398/10/26 55,080 0.00 3.46 میلیون 5,769
1398/10/25 55,080 1.14 3.46 میلیون 5,769
1398/10/24 55,717 0.59 4.405 میلیون 6,701
1398/10/23 55,391 4.94 5.631 میلیون 3,465
1398/10/22 52,786 5.00 153,237 190
1398/10/21 50,273 2.00 161,332 150
1398/10/18 49,288 2.00 1.642 میلیون 950
1398/10/17 50,293 0.98 6.11 میلیون 6,967
1398/10/15 50,791 4.40 1.886 میلیون 1,767
1398/10/14 48,650 7.98 6.189 میلیون 7,481
1398/10/11 52,866 4.80 9.861 میلیون 9,706
1398/10/10 50,445 4.65 11.585 میلیون 10,222
1398/10/9 48,203 3.50 3.633 میلیون 4,206
1398/10/8 46,571 0.44 2.682 میلیون 3,638
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
رفاه 7.00 11,490 20,405 5.175 هزار میلیارد 1397/11/27
افق 59.00 67,880 1.58 میلیون 67.693 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها