شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لبنیات‌ پاک‌

غپاک | سهام - بورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید لبنیات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,290 4.99
قیمت پایانی: 26,670 3.61

آخرین معامله

1399/04/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29.965 میلیون پایانی 26,670 1,000.00
بیشترین 799.195 میلیارد کمترین 26,290
حجم 29.965 میلیون دفعات 5,203
حد قیمت 26,290 - 29,050 ارزش 799.195 میلیارد
حجم مبنا 1.662 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/04/19
حقیقی حقوقی
1,965 تعداد خریدار 4
27.265 میلیون حجم خرید 2.7 میلیون
2,169 تعداد فروشنده 2
29.465 میلیون حجم فروش 500,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/04/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
29 45,249 26,290 26,290 2.599 میلیون 276
1 600 11,730 26,300 7,835 5
1 110 11,000 26,440 1,260 3
1 100 1,000 26,450 54,853 4
0 - - 26,500 2,800 2

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -319
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 91
سود نقدی 10
درصد توزیع 10.99 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 258.03 % رتبه 490
6 ماهه 378.64 % رتبه 576
9 ماهه 521.24 % رتبه 556
1 ساله 789.93 % رتبه 497
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
36.951 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 25.34

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/19 26,670 0.00 29.965 میلیون 5,203
1399/04/18 26,670 3.61 29.965 میلیون 5,203
1399/04/17 27,670 4.22 4.656 میلیون 1,424
1399/04/16 28,890 2.63 18.227 میلیون 7,164
1399/04/15 29,670 3.32 27.72 میلیون 7,231
1399/04/14 30,690 2.03 24.647 میلیون 7,527
1399/04/12 30,080 0.00 1.838 میلیون 345
1399/04/11 30,080 2.59 1.838 میلیون 345
1399/04/10 29,320 102.91 46.565 میلیون 7,220
1399/04/09 14,450 0.00 559,429 74
1399/04/08 14,450 0.77 559,429 74
1399/04/07 14,340 1.06 772,655 84
1399/04/04 14,190 0.78 576,049 80
1399/04/03 14,080 0.57 428,269 84
1399/04/02 14,000 0.65 483,656 76
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 6,310 119,960 495,617 7.424 هزار میلیارد 1399/04/19
غدشت 7,350 154,460 478,946 8.256 هزار میلیارد 1399/04/19
غمهرا 6,410 121,920 296,414 11.782 هزار میلیارد 1399/04/19
وبشهر 180.00 27,290 35.242 میلیون 226.463 هزار میلیارد 1399/04/18
غبهنوش 6,090 115,850 301,693 42.156 هزار میلیارد 1399/04/19
غپینو 580.00 11,140 22.857 میلیون 74.105 هزار میلیارد 1399/04/19
غشهد 760.00 14,440 23.122 میلیون 11.853 هزار میلیارد 1399/04/18
غگل 530.00 10,230 342.213 میلیون 66.564 هزار میلیارد 1399/04/19
غالبر 1,280 28,200 10.775 میلیون 9.8 هزار میلیارد 1399/04/4
غسالم 560.00 10,780 87.383 میلیون 48.831 هزار میلیارد 1399/04/19
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی