شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

ونفت | سهام - بورس
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای ( سایر فراورده های نفتی و سوختی )
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

سایر فراورده های نفتی و سوختی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,190 4.96
قیمت پایانی: 14,540 2.61

آخرین معامله

1399/06/31
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,190 پایانی 14,540 390.00
بیشترین 14,190 کمترین 14,190
حجم 1.788 میلیون دفعات 305
حد قیمت 13,820 - 15,260 ارزش 25.366 میلیارد
حجم مبنا 3.349 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/06/31
حقیقی حقوقی
191 تعداد خریدار 2
769,159 حجم خرید 1.018 میلیون
70 تعداد فروشنده -
1.788 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/06/31
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد4,360 خرید14,190 فروش14,190 تعداد2.154 میلیون دستور311
دستور1 تعداد5,000 خرید13,400 فروش14,200 تعداد2,176 دستور3
دستور0 تعداد- خرید- فروش14,220 تعداد500 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش14,300 تعداد355 دستور1
دستور0 تعداد- خرید- فروش14,400 تعداد3,555 دستور4

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 266
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,023
سود نقدی 350
درصد توزیع 34.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.88 % رتبه 185
6 ماهه 66.25 % رتبه 117
9 ماهه 79.09 % رتبه 114
1 ساله 140.06 % رتبه 113
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.991 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.1

P/B

% 58.76

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 14,540 درصد تغییر : 2.61 حجم : 1.788 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 14,930 درصد تغییر : 2.67 حجم : 5.636 میلیون دفعات : 1,685
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 15,340 درصد تغییر : 2.75 حجم : 23.026 میلیون دفعات : 4,474
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 14,930 درصد تغییر : 4.99 حجم : 4.232 میلیون دفعات : 790
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 14,220 درصد تغییر : 1.21 حجم : 885,997 دفعات : 327
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 14,050 درصد تغییر : 4.54 حجم : 11.216 میلیون دفعات : 1,649
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 13,440 درصد تغییر : 4.00 حجم : 27.064 میلیون دفعات : 3,520
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 14,000 درصد تغییر : 0.71 حجم : 14.105 میلیون دفعات : 4,007
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 14,100 درصد تغییر : 4.86 حجم : 12.746 میلیون دفعات : 2,949
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 14,820 درصد تغییر : 4.94 حجم : 3.013 میلیون دفعات : 193
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 15,590 درصد تغییر : 0.51 حجم : 287,989 دفعات : 125
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 15,670 درصد تغییر : 3.15 حجم : 7.504 میلیون دفعات : 1,859
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 16,180 درصد تغییر : 4.66 حجم : 28.675 میلیون دفعات : 4,933
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 16,970 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.703 میلیون دفعات : 318
تاریخ : 1399/06/12 پایانی : 16,970 درصد تغییر : 4.98 حجم : 2.703 میلیون دفعات : 318
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : شتران آخرین : 102.00 3,440 حجم : 11.171 میلیون ارزش بازار : 408.24 هزار میلیارد تاریخ : 1399/06/12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی