شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

جنرال مکانیک

رنیک | سهام - فرابورس
گروه:

خدمات فنی و مهندسی

زیر گروه:

فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,630 2.83
قیمت پایانی: 31,373 3.62

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,800 پایانی 31,373 1,177.00
بیشترین 32,997 کمترین 30,923
حجم 3.716 میلیون دفعات 4,269
حد قیمت 30,923 - 34,177 ارزش 116.594 میلیارد
حجم مبنا 1.657 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
1,921 تعداد خریدار 3
3.208 میلیون حجم خرید 508,469
1,413 تعداد فروشنده 1
3.694 میلیون حجم فروش 22,175
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
23 17,431 31,630 31,630 24,097 21
1 34 31,601 31,651 283 1
1 40 31,600 31,655 1,000 1
1 630 31,595 31,690 1,000 1
2 28,700 31,590 31,750 580 3

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 10,319
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 634
سود نقدی 610
درصد توزیع 96.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 88.97 % رتبه 101
6 ماهه 147.24 % رتبه 48
9 ماهه 442.15 % رتبه 17
1 ساله 442.15 % رتبه 35
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
48.825 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 11.42

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 31,316 3.79 3.12 میلیون 3,320
1399/01/10 32,550 3.14 6.989 میلیون 6,054
1399/01/9 31,560 5.06 3.789 میلیون 3,035
1399/01/6 30,040 3.02 7.368 میلیون 6,791
1399/01/5 30,974 3.67 3.064 میلیون 2,791
1398/12/29 32,153 0.00 3.727 میلیون 3,524
1398/12/28 32,153 21.66 3.727 میلیون 3,524
1398/12/22 41,043 0.00 3.148 میلیون 4,833
1398/12/21 41,043 5.04 3.148 میلیون 4,833
1398/12/20 39,073 4.77 3.87 میلیون 3,251
1398/12/19 41,031 3.75 837,698 895
1398/12/18 42,631 0.00 2.99 میلیون 4,284
1398/12/17 42,631 4.90 2.99 میلیون 4,284
1398/12/14 44,827 4.23 3.68 میلیون 4,244
1398/12/13 43,006 4.86 5.939 میلیون 4,875
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
رتکو 1,292 24,548 2.626 میلیون 4.923 هزار میلیارد 1399/01/11
رمپنا 230.00 17,800 16.517 میلیون 476.577 هزار میلیارد 1399/01/11
تپولا 186.00 9,502 629,440 1.187 هزار میلیارد 1399/01/11
خفولا 746.00 24,125 914,132 1.449 هزار میلیارد 1399/01/11
تابا 1,047 35,974 2.582 میلیون 2.199 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی