شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

جنرال مکانیک

رنیک | سهام - فرابورس
گروه:

خدمات فنی و مهندسی

زیر گروه:

فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 37,800 3.80
قیمت پایانی: 39,925 1.61

آخرین معامله

12:19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 41,257 پایانی 39,925 632.00
بیشترین 41,257 کمترین 37,400
حجم 11.357 میلیون دفعات 5,122
حد قیمت 37,329 - 41,257 ارزش 453.419 میلیارد
حجم مبنا 1.478 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:19
حقیقی حقوقی
2,125 تعداد خریدار 5
10.373 میلیون حجم خرید 1.086 میلیون
2,277 تعداد فروشنده 1
11.443 میلیون حجم فروش 15,338
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 400 37,510 37,700 13,232 3
1 531 37,410 37,790 1,525 1
1 15,649 37,333 37,800 500 1
4 27,807 39,290 40,800 1,000 1
4 22,476 39,239 40,830 510 1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 194
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 865
سود نقدی 430
درصد توزیع 49.71 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.98 % رتبه 156
6 ماهه 85.18 % رتبه 112
9 ماهه 259.86 % رتبه 91
1 ساله 533.23 % رتبه 41
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
58.94 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.13

P/B

% 16.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/16 39,293 0.00 4.311 میلیون 1,317
1399/05/15 39,293 5.00 4.311 میلیون 1,317
1399/05/14 37,422 5.00 2.336 میلیون 851
1399/05/13 35,640 1.91 4.013 میلیون 2,330
1399/05/12 34,972 1.73 4.696 میلیون 3,413
1399/05/11 34,376 1.60 5.365 میلیون 4,000
1399/05/09 33,836 0.00 4.925 میلیون 3,618
1399/05/08 33,836 2.27 4.925 میلیون 3,618
1399/05/07 34,622 1.05 4.863 میلیون 3,394
1399/05/06 34,263 1.56 5.788 میلیون 3,998
1399/05/05 34,806 2.09 5.557 میلیون 4,175
1399/05/04 35,550 4.95 3.103 میلیون 1,603
1399/05/02 33,872 0.00 5.453 میلیون 4,830
1399/05/01 33,872 3.90 5.453 میلیون 4,830
1399/04/31 35,245 4.65 7.755 میلیون 5,436
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی