شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان‌مازندران‌

سمازن | سهام - بورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,594 1.05
قیمت پایانی: 7,486 0.39

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,580 پایانی 7,486 29.00
بیشترین 7,594 کمترین 7,200
حجم 3.835 میلیون دفعات 1,261
حد قیمت 7,140 - 7,890 ارزش 28.614 میلیارد
حجم مبنا 7.208 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
588 تعداد خریدار -
3.835 میلیون حجم خرید -
411 تعداد فروشنده -
3.835 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 4,805 7,580 7,580 2,000 1
1 656 7,577 7,594 698 1
2 5,000 7,560 7,599 1,641 2
1 500 7,558 7,600 46,488 6
2 10,500 7,557 7,652 5,000 1

EPS

سال مالی 1397/09/30 1398/09/30
پیش بینی سود - 42,412
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/09/30
سود واقعی 117
سود نقدی 120
درصد توزیع 102.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 26.22 % رتبه 300
6 ماهه 84.34 % رتبه 311
9 ماهه 170.45 % رتبه 303
1 ساله 295.88 % رتبه 331
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.355 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 9.43

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 7,484 0.41 2.479 میلیون 811
1399/01/10 7,515 3.90 6.539 میلیون 1,746
1399/01/9 7,233 4.61 6.462 میلیون 1,309
1399/01/6 6,914 1.35 5.183 میلیون 1,283
1399/01/5 6,822 1.67 4.578 میلیون 1,187
1398/12/29 6,938 0.00 5.775 میلیون 1,642
1398/12/28 6,938 3.91 5.775 میلیون 1,642
1398/12/27 7,220 1.00 1.397 میلیون 578
1398/12/26 7,293 3.71 5.717 میلیون 1,516
1398/12/25 7,574 0.76 982,509 180
1398/12/24 7,632 1.03 1.324 میلیون 333
1398/12/22 7,711 0.00 4.774 میلیون 1,496
1398/12/21 7,711 3.56 4.774 میلیون 1,496
1398/12/20 7,996 0.55 634,614 358
1398/12/19 8,040 0.58 694,904 334
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 1.017 میلیون 7.675 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 3.021 میلیون 12.554 هزار میلیارد 1399/01/11
ساراب 421.00 9,700 3.093 میلیون 8.464 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 3.146 میلیون 10.817 هزار میلیارد 1399/01/11
سصفها 3,406 71,544 808,440 14.309 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 3.42 میلیون 8.916 هزار میلیارد 1399/01/11
سصوفی 379.00 7,970 6.935 میلیون 8.725 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 364,233 4.735 هزار میلیارد 1399/01/11
سیلام 27.00 8,520 1.465 میلیون 10.218 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 2.21 میلیون 12.722 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی