شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نوش پونه مشهد

غپونه | سهام - پایه فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید سایر محصولات غذایی

وضعیت:

ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه

آخرین قیمت: 27,689 3.00
قیمت پایانی: 27,902 2.25

آخرین معامله

1399/04/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2.297 میلیون پایانی 27,902 643.00
بیشترین 64.08 میلیارد کمترین 29,179
حجم 2.297 میلیون دفعات 1,671
حد قیمت 23,817 - 26,323 ارزش 64.08 میلیارد
حجم مبنا 701,189 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/04/19
حقیقی حقوقی
869 تعداد خریدار -
2.297 میلیون حجم خرید -
545 تعداد فروشنده -
2.297 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/04/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 1,867 23,822 23,822 1,610 4
1 66,340 23,820 23,850 5,570 2
1 240 23,818 23,917 1,000 1
0 - - 27,701 468 1
0 - - 27,749 200 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 517
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 809
سود نقدی 647
درصد توزیع 79.98 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 23.95 % رتبه 234
6 ماهه 90.03 % رتبه 267
9 ماهه 118.67 % رتبه 296
1 ساله 54.79 % رتبه 363
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.888 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/19 27,902 0.00 2.297 میلیون 1,671
1399/04/18 27,902 2.25 2.297 میلیون 1,671
1399/04/17 28,545 0.52 3.348 میلیون 2,522
1399/04/16 28,398 2.93 3.831 میلیون 2,140
1399/04/15 27,589 0.78 4.628 میلیون 2,926
1399/04/14 27,807 2.51 2.794 میلیون 1,756
1399/04/12 28,523 0.00 3.341 میلیون 2,200
1399/04/11 28,523 0.60 3.341 میلیون 2,200
1399/04/10 28,353 2.99 1.564 میلیون 857
1399/04/09 27,529 3.00 2.391 میلیون 1,259
1399/04/08 28,379 2.28 3.108 میلیون 1,824
1399/04/07 29,040 2.02 4.919 میلیون 2,745
1399/04/04 29,640 2.99 2.905 میلیون 1,449
1399/04/03 30,553 2.19 4.644 میلیون 2,979
1399/04/02 31,236 3.85 6.126 میلیون 4,249
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 6,310 119,960 495,617 7.424 هزار میلیارد 1399/04/19
غدشت 7,350 154,460 478,946 8.256 هزار میلیارد 1399/04/19
غمهرا 6,410 121,920 296,414 11.782 هزار میلیارد 1399/04/19
وبشهر 180.00 27,290 35.242 میلیون 226.463 هزار میلیارد 1399/04/18
غبهنوش 6,090 115,850 301,693 42.156 هزار میلیارد 1399/04/19
غپینو 580.00 11,140 22.857 میلیون 74.105 هزار میلیارد 1399/04/19
غشهد 760.00 14,440 23.122 میلیون 11.853 هزار میلیارد 1399/04/18
غگل 530.00 10,230 342.213 میلیون 66.564 هزار میلیارد 1399/04/19
غالبر 1,280 28,200 10.775 میلیون 9.8 هزار میلیارد 1399/04/4
غسالم 560.00 10,780 87.383 میلیون 48.831 هزار میلیارد 1399/04/19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی