شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پالایش نفت شیراز

شراز | سهام - فرابورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 52,804 5.00
قیمت پایانی: 52,073 3.55

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 50,499 پایانی 52,073 1,783.00
بیشترین 52,804 کمترین 49,000
حجم 1.404 میلیون دفعات 1,184
حد قیمت 47,776 - 52,804 ارزش 73.12 میلیارد
حجم مبنا 1.034 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
102 597,644 52,804 53,270 2,000 1
1 1,000 52,700 53,300 205 1
1 28 52,577 53,335 377 2
1 25 52,498 53,999 137 1
1 1,000 52,488 54,999 130 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 5,816
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 5,223
سود نقدی 2,500
درصد توزیع 47.87 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.47 % رتبه 945
6 ماهه 2.03 % رتبه 946
9 ماهه 36.15 % رتبه 947
1 ساله 86.47 % رتبه 947
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
53.508 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 5.35

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/20 52,073 3.55 1.404 میلیون 1,184
1399/01/19 50,290 1.00 489,009 795
1399/01/18 50,796 0.52 181,710 581
1399/01/17 51,062 0.63 384,366 868
1399/01/16 50,743 4.81 1.017 میلیون 846
1399/01/11 48,414 0.56 244,742 435
1399/01/10 48,684 0.66 507,301 912
1399/01/9 48,367 1.02 487,925 978
1399/01/6 47,877 2.62 947,993 1,121
1399/01/5 49,163 1.20 274,380 507
1398/12/29 49,758 0.00 264,056 633
1398/12/28 49,758 0.87 264,056 633
1398/12/27 50,192 3.31 599,119 752
1398/12/26 51,910 4.53 976,559 894
1398/12/25 54,371 2.00 357,493 70
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
شپنا 209.00 5,700 206.028 میلیون 289.068 هزار میلیارد 12:30
شنفت 1,149 24,146 3.851 میلیون 60.348 هزار میلیارد 12:29
شبهرن 1,762 37,006 3.882 میلیون 96.2 هزار میلیارد 12:29
ونفت 530.00 11,135 57.882 میلیون 18.373 هزار میلیارد 12:24
شبندر 218.00 9,740 67.418 میلیون 280.712 هزار میلیارد 12:29
شبریز 185.00 14,899 8.642 میلیون 149.41 هزار میلیارد 12:29
شسپا 712.00 14,957 7.821 میلیون 89.472 هزار میلیارد 12:29
شتران 102.00 3,440 11.171 میلیون 104.544 هزار میلیارد 1398/12/3
شپاس 781.00 16,409 6.055 میلیون 38.923 هزار میلیارد 12:29
شرانل 813.00 17,075 1.162 میلیون 33.094 هزار میلیارد 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی