شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

بجهرم | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,929 1.41
قیمت پایانی: 2,921 1.68

آخرین معامله

1398/10/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,950 پایانی 2,921 50.00
بیشترین 2,970 کمترین 2,875
حجم 54.02 میلیون دفعات 8,096
حد قیمت 2,823 - 3,119 ارزش 157.773 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/10/26
حقیقی حقوقی
2,526 تعداد خریدار 2
53.395 میلیون حجم خرید 625,000
3,116 تعداد فروشنده 3
54.013 میلیون حجم فروش 6,072
618.93 تغییر مالکیت 618.93

عرضه و تقاضا

1398/10/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 1,284 2,928 2,929 17,991 3
1 3,000 2,927 2,930 409,244 12
4 8,004 2,926 2,935 4,000 1
6 37,600 2,925 2,936 1,273 1
5 12,600 2,923 2,938 44,351 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 206
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 17
سود نقدی 2
درصد توزیع 11.76 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.49 % رتبه 10
6 ماهه 49.3 % رتبه 15
9 ماهه 49.3 % رتبه 56
1 ساله 49.3 % رتبه 93
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
70.529 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.64

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/26 2,921 0.00 54.02 میلیون 8,096
1398/10/25 2,921 1.68 54.02 میلیون 8,096
1398/10/24 2,971 0.67 48.492 میلیون 7,508
1398/10/23 2,991 4.25 82.641 میلیون 8,656
1398/10/22 2,869 4.98 81.293 میلیون 4,367
1398/10/21 2,733 1.98 34.499 میلیون 2,165
1398/10/18 2,680 1.98 20.883 میلیون 1,161
1398/10/17 2,734 3.60 41.355 میلیون 4,687
1398/10/15 2,836 4.93 101.389 میلیون 8,283
1398/10/14 2,983 4.97 5.409 میلیون 712
1398/10/11 3,139 0.92 49.225 میلیون 8,507
1398/10/10 3,168 1.65 75.377 میلیون 11,352
1398/10/9 3,221 3.34 81.471 میلیون 11,189
1398/10/8 3,117 2.37 83.002 میلیون 11,769
1398/10/7 3,045 4.60 95.959 میلیون 9,653
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مبین 222.00 11,687 5.239 میلیون 167.931 هزار میلیارد 1398/10/26
بفجر 48.00 12,605 4.382 میلیون 81.4 هزار میلیارد 1398/10/26
بکهنوج 887.00 19,280 3.291 میلیون 12.224 هزار میلیارد 1398/10/26
وهور 442.00 9,292 11.975 میلیون 36.224 هزار میلیارد 1398/10/26
بمپنا 2,463 51,725 1.311 میلیون 37.249 هزار میلیارد 1398/10/26
دماوند 5.00 49,419 213,249 137.754 هزار میلیارد 1398/10/25
دماوند - 49,419 213.249 22.959 هزار میلیارد 1398/10/26
بزاگرس 46.00 7,020 6.956 میلیون 21.201 هزار میلیارد 1398/10/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها