شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

بجهرم | سهام - فرابورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,582 1.70
قیمت پایانی: 3,552 2.52

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,600 پایانی 3,552 92.00
بیشترین 3,640 کمترین 3,467
حجم 82.728 میلیون دفعات 10,906
حد قیمت 3,375 - 3,729 ارزش 293.881 میلیارد
حجم مبنا 14.409 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
3,583 تعداد خریدار 5
79.438 میلیون حجم خرید 3.29 میلیون
3,815 تعداد فروشنده 4
82.248 میلیون حجم فروش 480,350
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 2,500 3,583 3,644 1,274 1
1 2,875 3,553 3,680 1,000 1
1 7,308 3,551 3,689 10,000 1
4 4,941 3,579 3,587 26,000 2
4 32,372 3,578 3,589 11,669 4

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 249
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 17
سود نقدی 2
درصد توزیع 11.76 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.12 % رتبه 17
6 ماهه 40.01 % رتبه 10
9 ماهه 78.49 % رتبه 19
1 ساله 78.49 % رتبه 38
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
87.986 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.2

P/B

% 5.86

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 3,536 2.96 57.944 میلیون 7,625
1399/01/10 3,644 0.47 106.513 میلیون 16,178
1399/01/9 3,627 5.01 90.667 میلیون 10,511
1399/01/6 3,454 2.86 51.3 میلیون 7,048
1399/01/5 3,358 0.03 42.875 میلیون 6,519
1398/12/29 3,357 0.00 37.946 میلیون 6,332
1398/12/28 3,357 2.50 37.946 میلیون 6,332
1398/12/27 3,275 1.65 24.032 میلیون 5,068
1398/12/26 3,330 1.96 28.692 میلیون 4,783
1398/12/25 3,266 0.64 7.837 میلیون 1,235
1398/12/24 3,287 4.20 37.325 میلیون 4,682
1398/12/22 3,431 0.00 54.267 میلیون 11,031
1398/12/21 3,431 2.97 54.267 میلیون 11,031
1398/12/20 3,332 4.23 70.069 میلیون 10,427
1398/12/19 3,479 4.66 30.991 میلیون 4,111
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مبین 751.00 15,791 12.056 میلیون 220.436 هزار میلیارد 1399/01/11
بفجر 777.00 16,318 17.1 میلیون 105.996 هزار میلیارد 1399/01/11
بکهنوج 1,386 29,124 1.181 میلیون 18.095 هزار میلیارد 1399/01/11
وهور 674.00 14,159 8.715 میلیون 56.272 هزار میلیارد 1399/01/11
بمپنا 665.00 76,440 299,430 56.089 هزار میلیارد 1399/01/11
دماوند 2,672 56,121 35.885 میلیون 148.364 هزار میلیارد 1399/01/11
دماوند - 56,121 10.296 میلیون 24.587 هزار میلیارد 1399/01/11
بزاگرس 229.00 9,640 10.836 میلیون 28.404 هزار میلیارد 1399/01/11
گواهی ظرفیت - 7.066 میلیون 3,600 1.795 هزار میلیارد 1398/12/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی