شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

بجهرم | سهام - فرابورس
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,278 1.57
قیمت پایانی: 4,356 3.42

آخرین معامله

10:12
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,260 پایانی 4,356 144.00
بیشترین 4,422 کمترین 4,240
حجم 28.63 میلیون دفعات 3,722
حد قیمت 4,002 - 4,422 ارزش 124.704 میلیارد
حجم مبنا 10.064 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:12
حقیقی حقوقی
1,378 تعداد خریدار -
28.696 میلیون حجم خرید -
1,816 تعداد فروشنده 3
28.556 میلیون حجم فروش 140,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

10:12
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد4,539 خرید4,280 فروش4,289 تعداد63,856 دستور3
دستور6 تعداد72,657 خرید4,278 فروش4,290 تعداد1,322 دستور1
دستور10 تعداد150,030 خرید4,277 فروش4,297 تعداد2,000 دستور1
دستور3 تعداد10,990 خرید4,220 فروش4,245 تعداد1,618 دستور2
دستور2 تعداد4,000 خرید4,215 فروش4,249 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 10
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 17
سود نقدی 2
درصد توزیع 11.76 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 33.74 % رتبه 21
6 ماهه 30.77 % رتبه 21
9 ماهه 51.48 % رتبه 17
1 ساله 120.6 % رتبه 14
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
101.7 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.91

P/B

% 18.97

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/07/01 پایانی : 4,212 درصد تغییر : 4.01 حجم : 75.526 میلیون دفعات : 8,708
تاریخ : 1399/06/31 پایانی : 4,388 درصد تغییر : 4.92 حجم : 19.746 میلیون دفعات : 2,119
تاریخ : 1399/06/30 پایانی : 4,615 درصد تغییر : 4.25 حجم : 30.699 میلیون دفعات : 4,877
تاریخ : 1399/06/29 پایانی : 4,820 درصد تغییر : 2.98 حجم : 86.521 میلیون دفعات : 13,044
تاریخ : 1399/06/26 پایانی : 4,968 درصد تغییر : 3.46 حجم : 119.327 میلیون دفعات : 14,613
تاریخ : 1399/06/25 پایانی : 4,802 درصد تغییر : 4.80 حجم : 75.566 میلیون دفعات : 6,589
تاریخ : 1399/06/24 پایانی : 4,582 درصد تغییر : 2.74 حجم : 92.902 میلیون دفعات : 11,707
تاریخ : 1399/06/23 پایانی : 4,460 درصد تغییر : 3.36 حجم : 79.087 میلیون دفعات : 10,429
تاریخ : 1399/06/22 پایانی : 4,615 درصد تغییر : 3.99 حجم : 81.893 میلیون دفعات : 10,701
تاریخ : 1399/06/19 پایانی : 4,438 درصد تغییر : 3.16 حجم : 127.91 میلیون دفعات : 17,012
تاریخ : 1399/06/18 پایانی : 4,583 درصد تغییر : 3.31 حجم : 6.382 میلیون دفعات : 733
تاریخ : 1399/06/17 پایانی : 4,740 درصد تغییر : 4.99 حجم : 11.11 میلیون دفعات : 1,682
تاریخ : 1399/06/16 پایانی : 4,989 درصد تغییر : 2.46 حجم : 80.794 میلیون دفعات : 10,264
تاریخ : 1399/06/15 پایانی : 5,115 درصد تغییر : 3.27 حجم : 111.163 میلیون دفعات : 15,394
تاریخ : 1399/06/13 پایانی : 5,288 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.412 میلیون دفعات : 1,585
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : دماوند آخرین : - 63,371 حجم : 36.32 میلیون ارزش بازار : 32.712 هزار میلیارد تاریخ : 10:12
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی