شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

غشهداب | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید سایر محصولات غذایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,508 5.00
قیمت پایانی: 35,873 3.17

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12.23 میلیون پایانی 35,873 1,103.00
بیشترین 438.705 میلیارد کمترین 34,720
حجم 12.23 میلیون دفعات 6,018
حد قیمت 33,032 - 36,508 ارزش 438.715 میلیارد
حجم مبنا 1.541 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/7
حقیقی حقوقی
2,472 تعداد خریدار 2
12.229 میلیون حجم خرید 700
2,253 تعداد فروشنده -
12.23 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/7
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
670 2.828 میلیون 36,508 39,012 1,000 1
3 3,286 36,507 39,027 1,000 1
3 5,950 36,506 - - 0
2 1,256 33,706 33,999 13,352 3
1 278 33,705 34,000 32,580 11

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 480
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 344
سود نقدی 200
درصد توزیع 58.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 293.35 % رتبه 93
6 ماهه 608.88 % رتبه 83
9 ماهه 677.64 % رتبه 77
1 ساله 976.51 % رتبه 75
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
46.244 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 48.11

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/6 34,770 2.04 42.895 میلیون 16,243
1399/03/4 34,076 0.00 4.913 میلیون 1,211
1399/03/3 34,076 5.00 4.913 میلیون 1,211
1399/03/1 32,454 0.00 41.241 میلیون 17,102
1399/02/31 32,454 1.13 41.241 میلیون 17,102
1399/02/30 32,826 3.33 32.354 میلیون 15,202
1399/02/29 33,957 1.71 57.149 میلیون 19,009
1399/02/28 34,547 4.75 18.995 میلیون 6,180
1399/02/27 36,268 2.42 10.451 میلیون 5,658
1399/02/25 37,169 0.00 31.913 میلیون 12,410
1399/02/24 37,169 2.82 31.913 میلیون 12,410
1399/02/23 36,151 0.94 68.334 میلیون 23,149
1399/02/22 35,816 5.00 1.731 میلیون 430
1399/02/21 34,111 5.00 1.696 میلیون 450
1399/02/20 32,487 2.36 744,779 364
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 5,774 109,722 5,503 6.925 هزار میلیارد 1399/03/7
غدشت 6,171 129,605 97,305 6.77 هزار میلیارد 1398/12/10
غمهرا 327.00 121,800 50,397 11.379 هزار میلیارد 1399/03/7
وبشهر 865.00 18,177 10.057 میلیون 148.797 هزار میلیارد 1399/03/7
غبهنوش 3,670 77,077 538,302 27.388 هزار میلیارد 1399/03/7
غپینو 681.00 12,957 16.892 میلیون 85.807 هزار میلیارد 1399/03/7
غشهد 825.00 15,688 1.351 میلیون 13.218 هزار میلیارد 1399/03/7
غگل 196.00 7,759 129.37 میلیون 46.656 هزار میلیارد 1399/03/7
غالبر 742.00 18,815 2.184 میلیون 6.642 هزار میلیارد 1399/03/7
غسالم 676.00 12,863 10.436 میلیون 57.678 هزار میلیارد 1399/03/7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی