شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

دشیمی | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 50,410 4.99
قیمت پایانی: 50,900 4.07

آخرین معامله

1399/04/19
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 934,331 پایانی 50,900 2,160.00
بیشترین 47.357 میلیارد کمترین 51,100
حجم 934,331 دفعات 975
حد قیمت 50,410 - 55,710 ارزش 47.357 میلیارد
حجم مبنا 1.027 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/04/19
حقیقی حقوقی
399 تعداد خریدار 1
895,471 حجم خرید 38,860
449 تعداد فروشنده -
934,331 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/04/19
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
9 5,017 50,410 50,410 511,393 144
0 - - 50,450 200 1
0 - - 50,500 7,626 7
0 - - 50,510 2,098 2
0 - - 50,550 8,678 4

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 1,111
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,111
سود نقدی 1,220
درصد توزیع 109.81 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 17.09 % رتبه 376
6 ماهه 158.49 % رتبه 381
9 ماهه 132.52 % رتبه 350
1 ساله 560.42 % رتبه 367
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.98 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 21.57

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/19 50,900 0.00 934,331 975
1399/04/18 50,900 4.07 934,331 975
1399/04/17 53,060 4.62 2.43 میلیون 2,177
1399/04/16 55,630 4.08 2.151 میلیون 2,006
1399/04/15 53,450 4.97 2.005 میلیون 1,186
1399/04/14 50,920 4.62 2.798 میلیون 2,173
1399/04/12 48,670 0.00 2.267 میلیون 1,980
1399/04/11 48,670 0.50 2.267 میلیون 1,980
1399/04/10 48,430 4.92 2.154 میلیون 1,415
1399/04/09 46,160 3.99 1.318 میلیون 1,218
1399/04/08 48,080 3.76 1.514 میلیون 1,175
1399/04/07 49,960 4.83 1.154 میلیون 950
1399/04/04 47,660 4.11 1.415 میلیون 1,080
1399/04/03 49,700 0.93 1.276 میلیون 1,609
1399/04/02 49,240 3.26 1.628 میلیون 1,836
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 6,250 118,940 652,068 54 هزار میلیارد 1399/04/19
دسبحان 1,680 32,040 4.365 میلیون 43.079 هزار میلیارد 1399/04/19
وپخش 8,030 152,720 690,429 132.594 هزار میلیارد 1399/04/19
دزهراوی 1,300 24,700 15.355 میلیون 62.875 هزار میلیارد 1399/04/19
دسینا 2,520 47,940 366,580 39.608 هزار میلیارد 1399/04/19
داسوه 2,160 45,530 393,578 33.053 هزار میلیارد 1399/04/17
دفرا 1,890 35,920 234,644 26.229 هزار میلیارد 1399/04/19
دکیمی 1,830 34,880 2.274 میلیون 20.264 هزار میلیارد 1399/04/19
درازک 3,160 60,130 1.016 میلیون 43.215 هزار میلیارد 1399/04/19
دکوثر 1,900 36,120 4.164 میلیون 19.624 هزار میلیارد 1399/04/19
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی