شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

زپارس | سهام - بورس
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 105,990 4.92
قیمت پایانی: 109,090 2.14

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 113,870 پایانی 109,090 2,380.00
بیشترین 113,870 کمترین 105,900
حجم 1.39 میلیون دفعات 1,521
حد قیمت 105,900 - 117,040 ارزش 151.657 میلیارد
حجم مبنا 458,337 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
718 تعداد خریدار 5
1.091 میلیون حجم خرید 298,805
432 تعداد فروشنده 1
1.39 میلیون حجم فروش 147
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
3 300 107,900 107,900 2,769 7
1 3,177 105,990 108,750 1,193 1
1 313 105,920 108,800 48 1
2 590 111,010 - - 0
2 190 110,000 - - 0

EPS

سال مالی 1399/09/30
پیش بینی سود 31
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 879
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 113.77 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 115.81 % رتبه 572
6 ماهه 200.77 % رتبه 538
9 ماهه 271.49 % رتبه 495
1 ساله 246.58 % رتبه 426
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
36.266 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 9.93

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/04/16 111,470 4.99 1.898 میلیون 1,067
1399/04/15 106,170 0.00 693,611 971
1399/04/14 106,170 2.68 1.274 میلیون 1,329
1399/04/12 109,090 0.00 3.332 میلیون 1,177
1399/04/11 109,090 4.71 3.332 میلیون 1,177
1399/04/10 104,180 19.50 1.829 میلیون 1,392
1399/04/09 87,180 0.85 196,503 244
1399/04/08 87,930 4.36 1.465 میلیون 1,091
1399/04/07 91,940 4.05 1.04 میلیون 971
1399/04/04 95,820 4.68 869,410 789
1399/04/03 100,520 0.64 3.055 میلیون 2,546
1399/04/02 101,170 2.87 291,639 161
1399/03/27 98,350 0.00 2.661 میلیون 641
1399/03/26 98,350 5.00 2.661 میلیون 641
1399/03/25 93,670 2.09 240,300 154
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
زگلدشت 2,249 53,510 2.526 میلیون 10.923 هزار میلیارد 12:30
آبین 153.00 49,750 10.77 میلیون 88.434 هزار میلیارد 1399/03/18
آینده 8,793 32,000 2,000 9.697 هزار میلیارد 1399/03/20
زشگزا 4,060 136,979 2.713 میلیون 10.959 هزار میلیارد 12:30
زقیام 33.00 3,355 4 میلیون 34.866 هزار میلیارد 12:16
زکشت 2,403 50,469 497,051 14.732 هزار میلیارد 12:30
زبینا 1,883 71,240 4.215 میلیون 28.974 هزار میلیارد 12:30
زقیام 994.00 48,851 5.551 میلیون 34.866 هزار میلیارد 13:58
جوین 23,800 24,000 524,447 30.326 هزار میلیارد 1399/02/30
زدشت 2,673 56,147 1.699 میلیون 38.741 هزار میلیارد 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی