شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌

دجابر | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 38,467 5.00
قیمت پایانی: 37,977 3.66

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 37,981 پایانی 37,977 1,341.00
بیشترین 38,467 کمترین 36,500
حجم 4.317 میلیون دفعات 1,734
حد قیمت 34,805 - 38,467 ارزش 163.926 میلیارد
حجم مبنا 1.403 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
675 تعداد خریدار 5
3.226 میلیون حجم خرید 1.09 میلیون
693 تعداد فروشنده 4
3.578 میلیون حجم فروش 738,804
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
55 210,931 38,467 38,467 2,000 1
2 10,200 38,400 39,000 1,000 1
1 664 38,362 40,000 5,205 3
4 9,488 38,350 40,223 26 1
3 299,118 38,200 - - 0

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 813
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,009
سود نقدی 700
درصد توزیع 69.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 127.04 % رتبه 361
6 ماهه 221.51 % رتبه 241
9 ماهه 378.6 % رتبه 229
1 ساله 522.02 % رتبه 252
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
43.066 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 19.84

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 37,977 0.00 4.317 میلیون 1,734
1399/03/13 37,977 8.16 4.318 میلیون 1,736
1399/03/12 35,112 0.00 4.152 میلیون 1,466
1399/03/11 35,112 0.93 4.152 میلیون 1,466
1399/03/10 35,440 0.54 5.142 میلیون 2,215
1399/03/8 35,631 0.00 4.77 میلیون 1,636
1399/03/7 35,631 4.73 4.771 میلیون 1,637
1399/03/6 37,401 2.37 865,996 478
1399/03/4 38,308 0.00 15.186 میلیون 3,360
1399/03/3 38,308 4.06 15.186 میلیون 3,360
1399/03/1 36,815 0.00 1.503 میلیون 474
1399/02/31 36,815 4.94 1.503 میلیون 474
1399/02/30 35,081 5.00 1.521 میلیون 306
1399/02/29 33,411 2.66 807,732 255
1399/02/28 32,547 2.93 2.334 میلیون 1,004
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 5,670 128,434 718,893 57.826 هزار میلیارد 1399/03/14
دسبحان 272.00 22,965 3.082 میلیون 30.505 هزار میلیارد 1399/03/14
وپخش 7,308 153,474 701,377 127.054 هزار میلیارد 1399/03/14
دزهراوی 1,125 23,636 7.801 میلیون 58.671 هزار میلیارد 1399/03/14
دسینا 1,415 47,200 2.479 میلیون 38.006 هزار میلیارد 1399/03/14
داسوه 516.00 27,400 1.336 میلیون 20.372 هزار میلیارد 1399/03/14
دفرا 972.00 29,490 775,026 20.229 هزار میلیارد 1399/03/14
دکیمی 1,360 28,562 2.476 میلیون 16.144 هزار میلیارد 1399/03/14
درازک 546.00 63,000 1.741 میلیون 36.647 هزار میلیارد 1399/03/8
دکوثر 1,184 27,755 4.48 میلیون 14.793 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی