شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک‌پارسیان‌

وپارس | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,010 1.31
قیمت پایانی: 2,031 2.37

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,950 پایانی 2,031 47.00
بیشترین 2,079 کمترین 1,950
حجم 257.094 میلیون دفعات 13,378
حد قیمت 1,885 - 2,083 ارزش 522.076 میلیارد
حجم مبنا 62.536 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
4,323 تعداد خریدار 11
202.296 میلیون حجم خرید 54.798 میلیون
2,951 تعداد فروشنده 9
241.249 میلیون حجم فروش 15.845 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
66 642,152 2,010 2,010 594,170 27
6 191,897 2,009 2,011 3,000 1
6 221,307 2,008 2,015 64,000 2
1 24,822 2,005 2,020 227,053 11
4 40,813 2,003 2,022 25,000 3

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود -557
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 86
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 180.93 % رتبه 52
6 ماهه 400.15 % رتبه 51
9 ماهه 381.76 % رتبه 42
1 ساله 655.88 % رتبه 43
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
48.257 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 18.93

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 2,031 0.00 257.094 میلیون 13,378
1399/03/13 2,031 1.40 257.157 میلیون 13,381
1399/03/12 2,003 0.00 291.631 میلیون 14,574
1399/03/11 2,003 0.50 291.631 میلیون 14,574
1399/03/10 1,993 4.90 171.437 میلیون 7,889
1399/03/8 1,900 0.00 340.212 میلیون 17,261
1399/03/7 1,900 2.70 340.212 میلیون 17,261
1399/03/6 1,850 4.49 246.231 میلیون 10,426
1399/03/4 1,937 0.00 221.577 میلیون 10,037
1399/03/3 1,937 4.86 221.577 میلیون 10,037
1399/03/1 2,036 0.00 238.79 میلیون 11,106
1399/02/31 2,036 4.19 238.79 میلیون 11,106
1399/02/30 2,125 3.41 428.527 میلیون 20,989
1399/02/29 2,200 1.01 467.128 میلیون 23,445
1399/02/28 2,178 4.93 544.774 میلیون 20,409
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 922.00 19,376 201.597 میلیون 965.9 هزار میلیارد 1399/03/14
وپاسار 452.00 9,501 51.153 میلیون 477.036 هزار میلیارد 1399/03/14
وپست 807.00 16,947 5.016 میلیون 54.797 هزار میلیارد 1399/03/14
وبصادر 30.00 1,748 502.488 میلیون 307.571 هزار میلیارد 1399/03/14
وسینا 467.00 9,823 42.717 میلیون 98.23 هزار میلیارد 1399/03/14
ونوین 61.00 4,250 155.839 میلیون 129.279 هزار میلیارد 1399/03/14
وخاور 568.00 11,943 13.893 میلیون 119.06 هزار میلیارد 1399/03/13
وکار 312.00 16,810 18.983 میلیون 137.989 هزار میلیارد 1399/03/14
وانصار 2.00 2,088 - 20.86 هزار میلیارد 1399/02/17
وتجارت 40.00 1,880 855.447 میلیون 425.907 هزار میلیارد 1399/03/14
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی