شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک‌پارسیان‌

وپارس | سهام - بورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,009 4.99
قیمت پایانی: 3,009 4.99

آخرین معامله

1398/10/26
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,009 پایانی 3,009 143.00
بیشترین 3,009 کمترین 3,009
حجم 33.779 میلیون دفعات 1,052
حد قیمت 2,723 - 3,009 ارزش 101.642 میلیارد
حجم مبنا 4.055 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/10/26
حقیقی حقوقی
64 تعداد خریدار 3
19.149 میلیون حجم خرید 14.63 میلیون
501 تعداد فروشنده 4
17.279 میلیون حجم فروش 16.5 میلیون
1.87 میلیون تغییر مالکیت 1.87 میلیون

عرضه و تقاضا

1398/10/26
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
748 61.652 میلیون 3,009 3,019 21,108 3
2 2,010 3,008 3,025 3,625 2
1 9,930 3,007 3,027 200 1
5 12,189 3,000 3,029 31,000 2
1 400 2,970 3,037 70 1

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - -6,156
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 86
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.43 % رتبه 49
6 ماهه 12.3 % رتبه 50
9 ماهه 95.36 % رتبه 48
1 ساله 152.73 % رتبه 46
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
71.494 هزار میلیارد

ارزش بازار

-4.38

P/B

% 19.06

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/26 3,009 0.00 33.779 میلیون 1,052
1398/10/25 3,009 4.99 33.779 میلیون 1,052
1398/10/24 2,866 4.98 31.213 میلیون 1,311
1398/10/23 2,730 4.08 15.31 میلیون 843
1398/10/22 2,623 4.96 36.294 میلیون 1,876
1398/10/21 2,499 1.34 2.725 میلیون 102
1398/10/18 2,466 1.99 33.437 میلیون 1,208
1398/10/17 2,516 3.23 29.299 میلیون 1,719
1398/10/15 2,600 4.87 64.523 میلیون 3,381
1398/10/14 2,733 4.97 37.89 میلیون 1,087
1398/10/11 2,876 0.31 24.91 میلیون 2,868
1398/10/10 2,885 1.30 19.71 میلیون 2,507
1398/10/9 2,923 0.03 31.521 میلیون 3,483
1398/10/8 2,922 3.07 49.925 میلیون 4,215
1398/10/7 2,835 4.69 25.718 میلیون 1,483
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 252.00 6,583 193.908 میلیون 330.9 هزار میلیارد 1398/10/26
وپاسار 124.00 2,617 197.33 میلیون 131.494 هزار میلیارد 1398/10/26
وپست 159.00 5,795 16.919 میلیون 18.266 هزار میلیارد 1398/10/26
وبصادر 1.00 599 222.549 میلیون 104.511 هزار میلیارد 1398/10/26
وسینا 164.00 3,459 105.171 میلیون 34.57 هزار میلیارد 1398/10/26
ونوین 164.00 3,446 148.499 میلیون 44.278 هزار میلیارد 1398/10/26
وخاور 23.00 4,750 23.89 میلیون 47.6 هزار میلیارد 1398/10/25
وکار 26.00 3,344 1.86 میلیون 28.373 هزار میلیارد 1398/10/26
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
وتجارت 1.00 489 650.601 میلیون 109.276 هزار میلیارد 1398/10/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها