شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

ثنوسا | سهام - بورس
گروه:

انبوه‌سازی، املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,244 5.00
قیمت پایانی: 4,204 4.01

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,121 پایانی 4,204 162.00
بیشترین 4,244 کمترین 4,030
حجم 41.529 میلیون دفعات 3,490
حد قیمت 3,840 - 4,244 ارزش 174.585 میلیارد
حجم مبنا 1.052 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
972 تعداد خریدار 2
41.304 میلیون حجم خرید 225,000
1,212 تعداد فروشنده 3
38.703 میلیون حجم فروش 2.826 میلیون
1.436 میلیون تغییر مالکیت 1.436 میلیون

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
158 2.389 میلیون 4,244 4,250 1,000 1
2 23,774 4,240 4,290 2,000 1
2 1,588 4,231 4,377 500 1
8 259,510 4,040 4,096 3,000 1
2 3,200 4,039 4,098 50,000 1

EPS

سال مالی 1398/06/31
پیش بینی سود -11,712
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/06/31
سود واقعی -117
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.53 % رتبه 55
6 ماهه 163 % رتبه 62
9 ماهه 251.95 % رتبه 60
1 ساله 393.86 % رتبه 94
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
10.63 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 46.81

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/10/29 4,042 2.98 51.973 میلیون 5,373
1398/10/28 3,925 8.70 55.299 میلیون 3,769
1398/10/22 3,611 4.76 52.547 میلیون 3,407
1398/10/21 3,447 3.92 1.976 میلیون 102
1398/10/18 3,317 1.19 635,048 116
1398/10/17 3,357 4.87 19.742 میلیون 1,252
1398/10/15 3,529 4.98 4.557 میلیون 441
1398/10/14 3,714 2.98 628,326 162
1398/10/11 3,828 1.84 34.781 میلیون 3,828
1398/10/10 3,759 4.45 63.732 میلیون 5,870
1398/10/9 3,934 0.00 29.839 میلیون 4,181
1398/10/8 3,934 0.10 36.764 میلیون 4,137
1398/10/7 3,938 4.79 26.744 میلیون 2,672
1398/10/5 3,758 0.00 47.749 میلیون 4,872
1398/10/4 3,758 0.98 47.749 میلیون 4,872
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وآذر 92.00 19,899 2.263 میلیون 4.042 هزار میلیارد 1398/10/29
ثمسکن 130.00 2,744 12.934 میلیون 15.004 هزار میلیارد 12:29
ثشرق 167.00 3,524 17.066 میلیون 3.165 هزار میلیارد 12:29
ثاخت 118.00 2,490 78.101 میلیون 14.886 هزار میلیارد 1398/10/26
ثاژن 9.00 2,260 588,226 1.99 هزار میلیارد 1398/10/28
وساخت 1,738 18,702 7.354 میلیون 20.115 هزار میلیارد 12:29
ثفارس 143.00 3,148 27.751 میلیون 5.616 هزار میلیارد 1398/10/29
ثاباد 409.00 8,608 5.854 میلیون 2.063 هزار میلیارد 12:29
ثشاهد 145.00 3,046 29.489 میلیون 12.156 هزار میلیارد 12:28
ثامان 501.00 10,537 3.577 میلیون 2.278 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها