شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کاشی‌ الوند

کلوند | سهام - بورس
گروه:

کاشی و سرامیک

زیر گروه:

زیر گروه تولید گل و سرامیک ساختمانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,180 4.98
قیمت پایانی: 28,944 4.13

آخرین معامله

1399/03/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,630 پایانی 28,944 1,147.00
بیشترین 29,186 کمترین 28,000
حجم 2.674 میلیون دفعات 2,080
حد قیمت 26,408 - 29,186 ارزش 77.381 میلیارد
حجم مبنا 1.761 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/03/14
حقیقی حقوقی
925 تعداد خریدار -
2.674 میلیون حجم خرید -
663 تعداد فروشنده 1
2.332 میلیون حجم فروش 341,255
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/03/14
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
7 25,477 29,186 29,186 50,419 14
8 71,428 29,180 29,763 18 1
2 1,150 29,178 30,035 1,177 1
1 1,706 29,170 30,250 1,800 1
1 680 29,160 53,012 606 1

EPS

سال مالی 1398/12/29
پیش بینی سود 627
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 627
سود نقدی 770
درصد توزیع 122.81 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 30.48 % رتبه 257
6 ماهه 193.67 % رتبه 238
9 ماهه 257.7 % رتبه 221
1 ساله 379.8 % رتبه 229
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.578 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 19.59

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/14 28,944 0.00 2.674 میلیون 2,080
1399/03/13 28,944 4.13 2.674 میلیون 2,080
1399/03/12 27,797 1.94 3.566 میلیون 1,575
1399/03/11 28,346 1.89 2.217 میلیون 1,853
1399/03/10 28,891 1.78 2.372 میلیون 1,948
1399/03/8 28,387 0.00 2.029 میلیون 2,074
1399/03/7 28,387 1.52 2.029 میلیون 2,074
1399/03/6 27,963 3.37 4.139 میلیون 2,605
1399/03/4 27,051 0.00 1.545 میلیون 1,088
1399/03/3 27,051 0.83 1.545 میلیون 1,088
1399/02/28 27,276 0.00 4.509 میلیون 3,043
1399/02/27 27,276 3.23 4.509 میلیون 3,043
1399/02/25 26,423 0.00 11.677 میلیون 5,163
1399/02/24 26,423 1.84 11.677 میلیون 5,163
1399/02/23 26,919 4.23 3.352 میلیون 1,785
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کپارس 3,425 71,937 317,160 8.707 هزار میلیارد 1399/03/14
کهرام 10.00 4,000 255,269 - 1398/09/20
کترام 2,010 42,225 2.801 میلیون 12.456 هزار میلیارد 1399/03/14
کساوه 2,151 45,189 1.876 میلیون 23.93 هزار میلیارد 1399/03/14
کسعدی 324.00 25,199 1.33 میلیون 6.308 هزار میلیارد 1399/03/14
کحافظ 812.00 15,441 1.396 میلیون 23.318 هزار میلیارد 1399/03/7
کچینی 157.00 3,009 294,924 167.029 میلیارد 1399/02/16
سرامیک البرز - - - 18.7 میلیارد 1399/02/17
کاشی کاشمر - - - 59.37 میلیارد 1399/02/17
گلسار - - - 2.5 میلیارد 1399/02/17
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی