شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سمگاح4 | سهام - فرابورس
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 2,090 273.21
قیمت پایانی: 2,090 273.21

آخرین معامله

1395/12/28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,090 پایانی 2,090 1,530.00
بیشترین 2,090 کمترین 2,090
حجم 40.65 میلیون دفعات 1
حد قیمت 811 - 991 ارزش 84.959 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1395/12/28
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 40.65 میلیون
- تعداد فروشنده 1
- حجم فروش 40.65 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1395/12/28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

نظرات و تحلیل ها