شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

صایپا4032 | سهام - بورس
گروه:

خودرو و ساخت قطعات

زیر گروه:

تولید وسایل نقلیه موتوری

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 955,000 0.95
قیمت پایانی: 955,000 0.95

آخرین معامله

1397/05/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 955,000 پایانی 955,000 9,001.00
بیشترین 955,000 کمترین 955,000
حجم 700,000 دفعات 1
حد قیمت 856,045 - 946,155 ارزش 668.5 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1397/05/10
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1397/05/10
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
0 - - - - 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.671 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1397/05/10 955,000 0.00 700,000 1
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
خزامیا 35.00 2,249 64.758 میلیون 12.625 هزار میلیارد 12:30
خپویش 669.00 79,900 115,661 7.873 هزار میلیارد 12:29
ورنا 83.00 2,281 35.674 میلیون 18.356 هزار میلیارد 12:29
خمحور 140.00 12,899 808,666 5.349 هزار میلیارد 12:29
خاهن 165.00 6,008 12.761 میلیون 16.692 هزار میلیارد 12:30
خریخت 174.00 3,324 157.511 میلیون 5.294 هزار میلیارد 12:30
خلنت 416.00 51,700 172,775 4.58 هزار میلیارد 12:29
خمهر 582.00 4,380 144.273 میلیون 8.181 هزار میلیارد 12:30
خنصیر 163.00 14,099 3.581 میلیون 2.967 هزار میلیارد 12:29
خکمک 418.00 8,786 4.707 میلیون 2.819 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها