شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان ساوه

ساوه | سهام - فرابورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 109,478 5.00
قیمت پایانی: 109,906 4.63

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 109,500 پایانی 109,906 5,333.00
بیشترین 114,000 کمترین 109,478
حجم 1.278 میلیون دفعات 3,776
حد قیمت 109,478 - 121,000 ارزش 140.49 میلیارد
حجم مبنا 517,229 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,647 تعداد خریدار 1
1.278 میلیون حجم خرید 63
1,915 تعداد فروشنده 1
1.278 میلیون حجم فروش 200
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
9 929 109,478 109,478 1.64 میلیون 4769
3 727 106,426 109,479 13,416 30
1 78 101,502 109,480 1,068 19
1 46 109,810 110,300 354 3
8 1,074 109,800 110,480 341 2

EPS

سال مالی 1399/12/29
پیش بینی سود 1,115
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 2,328
سود نقدی 2,300
درصد توزیع 98.8 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 186.07 % رتبه 147
6 ماهه 400.17 % رتبه 81
9 ماهه 400.17 % رتبه 392
1 ساله 400.17 % رتبه 558
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
74.905 هزار میلیارد

ارزش بازار

47.08

P/B

% 10.26

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/05/16 115,239 0.00 3.671 میلیون 16,923
1399/05/15 115,239 0.02 3.671 میلیون 16,923
1399/05/14 115,267 4.16 2.594 میلیون 13,783
1399/05/13 110,662 4.51 4.399 میلیون 12,339
1399/05/12 105,887 4.47 462,177 3,983
1399/05/11 101,359 4.85 501,879 4,856
1399/05/09 96,669 0.00 5.637 میلیون 32,046
1399/05/08 96,669 2.76 5.637 میلیون 32,046
1399/05/07 99,417 4.58 6.096 میلیون 23,144
1399/05/06 104,189 5.00 461,063 1,220
1399/05/05 109,672 3.69 1.528 میلیون 6,416
1399/05/04 113,871 4.59 4.237 میلیون 17,341
1399/05/02 108,871 0.00 453,907 1,825
1399/05/01 108,871 5.00 453,907 1,825
1399/04/31 114,601 4.20 1.794 میلیون 6,425
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سکارون 15.00 3,546 - 19.839 هزار میلیارد 1399/05/6
کایگچ 9,250 27,750 109 280.02 میلیارد 1396/05/21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی