شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان ساوه

ساوه | سهام - فرابورس
گروه:

سیمان، آهک و گچ

زیر گروه:

زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 27,424 0.00
قیمت پایانی: 26,119 0.00

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 27,424 پایانی 26,119 0.00
بیشترین 27,424 کمترین 27,424
حجم 485.546 دفعات 12,756
حد قیمت 24,510 - 27,090 ارزش 13.15 میلیارد
حجم مبنا 1.961 میلیون حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2044 3.862 میلیون 27,090 27,090 254 7
7 1,898 27,089 - - 0
3 660 27,088 - - 0
2 655 27,421 - - 0
29 19,293 27,420 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 16,089
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,076
سود نقدی 1,020
درصد توزیع 94.8 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.37 % رتبه 548
6 ماهه 12.37 % رتبه 574
9 ماهه 12.37 % رتبه 580
1 ساله 12.37 % رتبه 583
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.977 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 26,331 0.81 318,361 8,822
1399/01/10 26,119 1.24 485,546 12,756
1399/01/9 25,800 1.28 458,353 11,535
1399/01/6 25,474 0.69 265,308 7,419
1399/01/5 25,300 0.56 221,239 6,271
1398/12/29 25,160 0.00 243.962 6,960
1398/12/28 25,160 0.61 243,962 6,960
1398/12/27 25,008 0.52 190,367 5,475
1398/12/26 24,879 5.17 182,639 5,247
1398/12/25 23,655 0.26 110,416 3,140
1398/12/24 23,594 0.40 169,685 4,926
1398/12/22 23,500 0.00 42.099 میلیون 1.143 میلیون
1398/12/21 23,500 2,250.00 58.5 میلیون 1.612 میلیون
1398/12/14 1,000 0.00 - -
1398/12/13 1,000 0.00 - -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
سخاش 2,956 62,088 1.017 میلیون 7.675 هزار میلیارد 1399/01/11
سفانو 841.00 25,419 3.021 میلیون 12.554 هزار میلیارد 1399/01/11
ساراب 421.00 9,700 3.093 میلیون 8.464 هزار میلیارد 1399/01/11
سشمال 215.00 8,510 3.146 میلیون 10.817 هزار میلیارد 1399/01/11
سصفها 3,406 71,544 808,440 14.309 هزار میلیارد 1399/01/11
سرود 188.00 11,000 3.42 میلیون 8.916 هزار میلیارد 1399/01/11
سصوفی 379.00 7,970 6.935 میلیون 8.725 هزار میلیارد 1399/01/11
سنیر 243.00 47,693 364,233 4.735 هزار میلیارد 1399/01/11
سیلام 27.00 8,520 1.465 میلیون 10.218 هزار میلیارد 1399/01/11
سکرما 157.00 12,770 2.21 میلیون 12.722 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی