شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

کحافظ | سهام - بورس
گروه:

کاشی و سرامیک

زیر گروه:

زیر گروه تولید گل و سرامیک ساختمانی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,800 3.64
قیمت پایانی: 13,743 4.04

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,210 پایانی 13,743 579.00
بیشترین 14,248 کمترین 13,606
حجم 18.555 میلیون دفعات 8,232
حد قیمت 13,056 - 14,430 ارزش 255.013 میلیارد
حجم مبنا 3.722 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/01/11
حقیقی حقوقی
4,667 تعداد خریدار 3
18.225 میلیون حجم خرید 330,400
1,378 تعداد فروشنده 1
18.554 میلیون حجم فروش 1,000
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/01/11
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 29,390 13,850 13,850 40,138 7
1 361 13,750 13,870 1,800 1
1 239 13,745 13,871 9,666 1
1 9,500 13,735 13,879 5,000 1
1 8,400 13,732 13,880 24,926 5

EPS

سال مالی 1397/12/29 1398/12/29
پیش بینی سود - 23,179
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -636
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 170.86 % رتبه 529
6 ماهه 400.5 % رتبه 470
9 ماهه 935.57 % رتبه 464
1 ساله 1699.33 % رتبه 450
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
21.038 هزار میلیارد

ارزش بازار

-45.4

P/B

% 8.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/01/11 13,718 4.22 11.877 میلیون 5,133
1399/01/10 14,322 3.08 16.574 میلیون 6,651
1399/01/9 13,894 2.53 23.307 میلیون 6,509
1399/01/6 13,551 2.57 1.782 میلیون 1,257
1399/01/5 13,909 3.20 4.378 میلیون 1,995
1398/12/29 14,368 0.00 17.651 میلیون 5,028
1398/12/28 14,368 2.40 17.651 میلیون 5,028
1398/12/27 14,031 8.34 1.914 میلیون 1,142
1398/12/26 15,308 1.56 917,430 596
1398/12/25 15,550 0.62 391,022 281
1398/12/24 15,647 1.03 650,655 517
1398/12/22 15,810 0.00 3.874 میلیون 1,479
1398/12/21 15,810 5.00 3.874 میلیون 1,479
1398/12/20 16,642 2.27 1.182 میلیون 555
1398/12/19 17,029 2.09 1.162 میلیون 888
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
کپارس 1,893 51,890 583,863 6.545 هزار میلیارد 1399/01/11
کهرام 10.00 4,000 255,269 - 1398/09/20
کترام 73.00 16,200 3.152 میلیون 4.718 هزار میلیارد 1399/01/11
کساوه 480.00 21,730 1.841 میلیون 11.193 هزار میلیارد 1399/01/11
کسعدی 445.00 25,150 1.881 میلیون 6.285 هزار میلیارد 1399/01/11
کلوند 294.00 24,200 4.016 میلیون 9.429 هزار میلیارد 1399/01/11
کچینی 157.00 3,009 294,924 506.766 میلیارد 1395/08/9
کصدف 98.00 10,351 408,921 1.246 هزار میلیارد 1399/01/11
کنیلو 2,300 3,300 10 495 میلیارد 1396/04/3
کهرام 894.00 30,694 252,658 2.259 هزار میلیارد 1399/01/11
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی