شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

پرند4 | سهام - بورس
گروه:

عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

ممنوع

آخرین قیمت: 48,600 0.00
قیمت پایانی: - 0.00

آخرین معامله

1398/09/3
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 49,700 پایانی - 0.00
بیشترین 49,700 کمترین 48,151
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا 1 حد حجم - - -

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/09/3
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 8.901 میلیارد
- تعداد فروشنده 9
- حجم فروش 8.901 میلیارد
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/09/3
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
- - - -
- - - -
- - - -
1 200 47,020 49,400 144 1
1 500 47,000 49,444 1,050 2

EPS

سال مالی
پیش بینی سود
تحقق سود
نسبت P/E

DPS

آخرین مجمع
سود واقعی
سود نقدی
درصد توزیع

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه %
6 ماهه %
9 ماهه %
1 ساله %
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
-

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مبین 221.00 15,800 8.521 میلیون 227.334 هزار میلیارد 12:29
بفجر 349.00 18,801 8.175 میلیون 120.634 هزار میلیارد 12:29
بکهنوج 1,561 32,796 241,543 19.908 هزار میلیارد 12:29
وهور 794.00 16,675 3.738 میلیون 66.676 هزار میلیارد 12:29
بمپنا 3,863 81,132 1.316 میلیون 57.974 هزار میلیارد 12:29
دماوند 3,109 65,320 33.576 میلیون 179.508 هزار میلیارد 13:11
دماوند - 65,320 68.551 میلیون 28.617 هزار میلیارد 12:30
بزاگرس 517.00 10,868 6.465 میلیون 32.424 هزار میلیارد 12:29
بجهرم 204.00 4,287 370.301 میلیون 103.028 هزار میلیارد 12:30
گواهی ظرفیت - 7.066 میلیون 3,600 1.795 هزار میلیارد 1398/12/7
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی