شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیزینگ ایران و شرق

ولشرق | سهام - فرابورس
واسطه‌گری‌های مالی و پولی ( لیزینگ مالی )
گروه:

واسطه‌گری‌های مالی و پولی

زیر گروه:

لیزینگ مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 8,577 5.00
قیمت پایانی: 9,005 0.25

مشخصات

شرکت

نام شرکت : لیزینگ ایران و شرق (سهامی خاص) سال مالی : --- توضیحات : ---
ایمیل : --- وب سایت : ---

‌اطلاعات تماس

دفتر مرکزی
تلفن :

(021) 22027003

تهران ،خیابان ولی عصر،بالاتر از چهارراه نیایش،چهارراه نیایش،خیابان شهید عاطفی،شماره 100 ،طبقه اول
دورنگار :

(021) 22027004

نمادها

نام نام کوتاه نماد نوع بازار معاملاتی بازار تابلوی معاملاتی نماد کد بورسی گروه نماد کد ISIN
نام : لیزینگ ایران و شرق نام کوتاه نماد : ولشرق نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات اصلی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی کد بورسی : Z1 گروه نماد : IRO3ISLZ0001 کد ISIN : IRO3ISLZ0004
نام : لیزینگ ایران و شرق نام کوتاه نماد : ولشرق2 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات آد-لات تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی کد بورسی : K2 گروه نماد : IRO3ISLZ0002 کد ISIN : IRO3ISLZ0004
نام : لیزینگ ایران و شرق نام کوتاه نماد : ولشرق3 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات جبرانی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی کد بورسی : Z3 گروه نماد : IRO3ISLZ0003 کد ISIN : IRO3ISLZ0004
نام : لیزینگ ایران و شرق نام کوتاه نماد : ولشرق4 نوع : سهام بازار معاملاتی : فرابورس بازار : بازار معاملات بلوکی تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی کد بورسی : Z4 گروه نماد : IRO3ISLZ0004 کد ISIN : IRO3ISLZ0004

اعضای هیات مدیره

سال 1398 | تاریخ : 1398/12/06
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : علیرضا پورباقریان مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 62055046
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : مدبر کشت توس نام : محمدتقی صافدل مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : تولیدو صادرات ریشمک نام : محمد رحیم احمدوند مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری تدبیر نام : علیرضا پورباقریان مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 62055046
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : ایران و شرق نام : حمید خانی جوی آباد مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 452450187
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری پویا نام : حامد تاجمیر ریاحی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
سال 1398 | تاریخ : 1398/01/25
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : علیرضا پورباقریان مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 62055046
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری تدبیر نام : محمدتقی صافدل مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : تولیدو صادرات ریشمک نام : محمد رحیم احمدوند مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : ایران و شرق نام : حمید خانی جوی آباد مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 452450187
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری پویا نام : حامد تاجمیر ریاحی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مدبر کشت توس نام : علیرضا پورباقریان مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 62055046
سال 1397 | تاریخ : 1397/11/01
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : علیرضا پورباقریان مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 62055046
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری تدبیر نام : محمدتقی صافدل مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : تولیدو صادرات ریشمک نام : محمد رحیم احمدوند مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : ایران و شرق نام : داود کاغذ گران مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 51738538
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری پویا نام : حامد تاجمیر ریاحی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مدبر کشت توس نام : علیرضا پورباقریان مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد کد ملی : 62055046
سال 1396 | تاریخ : 1396/05/04
عنوان عضو نام مدرک تحصیلی کد ملی
عنوان : مدیرعامل عضو : - نام : محمدتقی صافدل مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : رییس هیات مدیره عضو : ایران و شرق نام : داود کاغذ گران مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کد ملی : 51738538
عنوان : نایب رییس هیات مدیره عضو : تولیدو صادرات ریشمک نام : محمد رحیم احمدوند مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری تدبیر نام : محمدتقی صافدل مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : سرمایه گذاری پویا نام : حامد تاجمیر ریاحی مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
عنوان : عضو هیات مدیره عضو : مدبر کشت توس نام : پرویز جمعلی نتاج مدرک تحصیلی : - کد ملی : -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی